Pojęcia związane z podejmowaniem decyzji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia związane z podejmowaniem decyzji - strona 1 Pojęcia związane z podejmowaniem decyzji - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcia związane z podejmowaniem decyzji [edytuj]
Decyzja(wg A. K. Koźmińskiego) - świadomy, nielosowy wybór jednego z rozpoznawanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania.
Mechanizmy podejmowania decyzji w organizacji - zasady, procedury, i praktyka podejmowania decyzji, czyli dokonywania wyboru przyszłego działania
Decydent - osoba lub grupa osób, które uczestniczą w procesie podejmowania decyzji i w różny sposób są obarczone odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.
Kategorie decyzji [edytuj]
wg roli w procesie zarządzania
operacyjne
taktyczne
strategiczne
wg stopnia ryzyka
decyzje podejmowane w warunkach pewności (możemy bezbłędnie przewidzieć efekty)
decyzje podejmowane w warunkach ryzyka (można określić zbiór konsekwencji i przyporządkować im pewne prawdopodobieństwo wystąpienia)
decyzje podejmowane w warunkach niepewności (nie możemy wyliczyć wszystkich konsekwencji ani tez określić z jakim prawdopodobieństwem wystąpią)
wg stopni innowacyjności:
rutynowe
adaptacyjne
innowacyjne
regresywne
wg stopnia program owalności:
programowane
nieprogramowalne
Trzy modele podejmowania decyzji [edytuj]
*formalny model racjonalny - poszukiwanie decyzji optymalnej lub najlepszej
racjonalność decyzji-racjonalność formalna, czyli podjęcie decyzji zgodnie z procedurą decyzja podejmowana jest fazowo:problem- faza przygotowawcza-ustalenie kryterium decyzyjnego i uporządkowanie wariantów decyzyjnych wg tego kryterium-faza podjęcia decyzji-faza realizacji i kontroli
*model ograniczonej racjonalności - poszukiwanie pierwszej decyzji zadowalającej
decyzja zadowalająca - gdy istnieje kryterium określające minimum warunków zadowalającego w sferach uznanych przez decydentów za ważne oraz gdy któryś z uznanych wariantów decyzji odpowiada przyjętemu kryterium lub jest od niego lepszy.
Ograniczenia racjonalności
subiektywne
obiektywne strukturalne
poznawcze
motywacyjne
kompetencyjne
*model kosza na śmieci
Sekwencyjność podejmowania decyzji odrzucona. Czasami dopasowujemy problem do znalezionego wcześniej rozwiązania.
W ocenie decyzji podjętej wg tego modelu najważniejsza jest racjonalność rzeczowa działania.
Na elementy procesu decyzyjnego składają się:
warunki
decydent
cele
alternatywy
kryterium wyboru
relacje między alternatywami
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz