Psychologia dorosłych

note /search

Neurotyczność - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Psychologia dorosłych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1743

Neurotyczność Odzwierciedla przystosowanie emocjonalne versus emocjonalne niezrównoważenie (emocjonalność w zakresie negatywnych emocji). Oznacza podatność na przeżywanie negatywnych emocji (strach, zmieszanie, niezadowolenie, gniew, poczucie winy, wrażliwość na stres psychologiczny). Składnikami n...

Pojęcia związane z podejmowaniem decyzji

  • Uniwersytet Warszawski
  • Psychologia dorosłych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1582

Pojęcia związane z podejmowaniem decyzji [edytuj] Decyzja(wg A. K. Koźmińskiego) - świadomy, nielosowy wybór jednego z rozpoznawanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania. Mechanizmy podejmowania decyzji w organizacji - zasady, procedury, i praktyka podejmowania decyzji, czyli doko...

Syndrom Grupowego Myślenia - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Psychologia dorosłych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 882

SGM [edytuj] Syndrom Grupowego Myślenia w grupowym podejmowaniu decyzji jest to syndrom zniekształceń, który może wystąpić w sytuacji, kiedy grupa podejmująca decyzję przedkłada osiągnięcie konsensusu nad podjęcie jak najlepszej decyzji. Teoria

Skutki wyuczonej bezradności - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Psychologia dorosłych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1498

Skutki wyuczonej bezradności [edytuj] Ludzie szybko uczą się bezradności, czyli poczucia, że ich osobista kontrola wzmocnień i wpływ na sytuację jest nieefektywna. W związku z tym uczą się oczekiwać obniżonej kontroli w przyszłości. To...