Dwa sposoby interpretacji (procesu) zarządzania- opracowanie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dwa sposoby interpretacji (procesu) zarządzania- opracowanie - strona 1 Dwa sposoby interpretacji (procesu) zarządzania- opracowanie - strona 2 Dwa sposoby interpretacji (procesu) zarządzania- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Dwa sposoby interpretacji (procesu) zarządzania:
zarządzanie - ciąg funkcji
zarządzanie - proces informacyjno - decyzyjny (menedżer podejmuje decyzje)
Decyzja:
- akt nielosowego wyboru
- pewien proces decyzyjny
- traktowana jest jako pewna informacja sprawcza
Etapy procesu decyzyjnego:
identyfikacja problemu decyzyjnego
tworzenie wariantów rozwiązań
dobór kryteriów
wybór wariantu ostatecznego
wdrożenie rozwiązania
Etapy procesu decyzyjnego wg. Simona:
rozpoznanie
projektowanie
wybór
wdrożenie
Atrybuty procesu decyzyjnego”
Sytuacja decyzyjna - całokształt warunków determinujących dany proces decyzyjny
Problem decyzyjny - odchylenie pomiędzy stanem normatywnym a stanem aktualnym. Skłania nas do podjęcia działań…
Rodzaje problemów decyzyjnych:
problemy decyzyjne dobrze ustruktualizowane (well - structure) - wyrażone w sposób formalny, jednoznaczny poprzez modele logiczne lub matematyczne
problemy nieustruktualizowane - przedstawione w sposób opisowy, jakościowy, słowny ; przedstawione za pomocą pewnej narracji
problemy mieszane (słabo ustruktualizowane) - częściowo przedstawione w sposób słowny, a częściowo w sposób formalny.
Podmiot decydujący - jedna osoba lub zespół - DECYDENT
Kryteria wyboru:
Racjonalność - działanie jest racjonalne, jeżeli jest w nim zapewniona zgodność celów, środków i metod.
Optymalność - najlepsze w danych warunkach. Odnosi się tylko do modeli matematycznych.
Racjonalność w sensie ekonomicznym ; działanie jest racjonalne, kiedy występuje maksymalizacja korzyści (użyteczności)
Dwa rodzaje racjonalności według Kotarbińskiego:
Metodologiczna - działanie jest racjonalne metodologicznie, jeżeli wykorzystuje się w nim subiektywne (niedostateczne) informacje i w działaniu przestrzega się reguł sprawnego działania
Rzeczowa - działanie jest racjonalne rzeczowo, jeśli przestrzega się reguł sprawnego działania i wykorzystuje się maksymalnie zobiektywizowane informacje (dostateczną ich ilość i wiarygodność)
H. Simon wprowadził pojęcie racjonalności ograniczonej.
- POZIOM ASPIRACJI
- DECYZJE ZADOWALAJĄCE
- POZIOM REZERWACJI


(…)

… lub statystyczny np. rzut monetą czy kostką.
W warunkach NIEPEWNOŚCI - jeżeli nie potrafimy jednoznacznie określić konsekwencji tych decyzji, albo nie możemy określić prawdopodobieństwa tych konsekwencji
Są dwa podstawowe rodzaje niepewności : nie posiadamy odpowiednich danych ; nie znamy odpowiednich metod obliczeniowych lub nie posiadamy odpowiednich środków obliczeniowych
nie da się określić prawdopodobieństwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz