Podejmowanie decyzji, kryteria racjonalności decyzji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Podejmowanie decyzji, kryteria racjonalności decyzji - omówienie - strona 1  Podejmowanie decyzji, kryteria racjonalności decyzji - omówienie - strona 2  Podejmowanie decyzji, kryteria racjonalności decyzji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 07 - Podejmowanie decyzji, kryteria racjonalności decyzji, techniki decyzyjne
Decydowanie - proces dokonywania nielosowych wyborów dot. celów i sposobu ich realizacji. Podejmowanie decyzji - akt wyboru jednej możliwości spośród ich zestawu   Proces podejmowania decyzji - poznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, wyodrębnienie różnych możliwości, wybór „najlepszej” z nich i wprowadzenie jej w życie. „Decyzja - czyn wewnętrzny będący wolnym wyborem jednego z możliwych przyszłych zachowań się".
 
„Decyzją nazywamy wybór jednego działania z pewnej ilości działań możliwych w danym momencie [...] lub świadome powstrzymywanie się od wyboru..."
 
„Za decyzję przyjęło się uważać wszelki świadomy (nielosowy) wybór jednego z rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania".
Decyzje mają charakter wyborów: racjonalnych, świadomych, nielosowych, biorących pod uwagę możliwości realizacji rozważanych wariantów.
Racjonalność nie jest pojęciem jednoznacznym.
Może ona być rozumiana jako:
zgodność działań z systemem wartości czy preferencjami podmiotu (podmiotów), to tzw. racjonalność substancjonalna;
dostosowanie działań do ustalonych celów - racjonalność formalna;
dostosowanie działań do warunków i okoliczności - racjonalność rzeczowa;
oparcie działań na należycie ugruntowanej wiedzy, pozwalającej właściwie ocenić okoliczności i warunki oraz prawidłowo przewidzieć skutki podej­mowanych działań - racjonalność metodologiczna.
W planowaniu (decydowaniu) wyróżnić można trzy typy sytuacji:
sytuację pewności, sytuację ryzyka
sytuację niepewności.
Podział decyzji wg stopnia pewności zjawisk branych pod uwagę w sytuacji
decyzyjnej: decyzje rutynowe, podejmowane w warunkach pewności,
decyzje podejmowane w warunkach ryzyka,
decyzje podejmowane w warunkach niepewności.  Fazy procesu decyzyjnego:
rozpoznanie problemu,
projektowanie rozwiązań,
wyboru jednego z możliwych rozwiązań.
Punktem wyjścia każdego procesu decydowania jest powstanie tzw. sytuacji decyzyjnej.
Problem decyzyjny jest najczęściej określany jako odchylenie rzeczywistego stanu rzeczy od stanu pożądanego ze względu na jakiś cel lub wartość.


(…)

…,
podejmowane w warunkach ograniczonej racjonalności,
sugerowane przez pierwsze dopuszczalne rozwiązanie.
  Przyjęte rozwiązania powinny być: wykonalne
zadowalające
posiadać akceptowalne skutki
W podejmowaniu decyzji pomaga Diagram Ryby, tzw. Diagram Ishikawy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz