Decyzje - Fazy procesu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje - Fazy procesu - omówienie - strona 1 Decyzje - Fazy procesu - omówienie - strona 2 Decyzje - Fazy procesu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Decydowanie jest procesem dokonywania nielosowych wyborów w sprawie celów i sposobu ich realizacji. Proces podejmowania decyzji - poznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, wyodrębnienie różnych możliwości, wybór „najlepszej” z nich i wprowadzenie jej w życie.
Podejmowanie decyzji - akt wyboru jednej możliwości spośród ich zestawu
„Decyzja - czyn wewnętrzny będący wolnym wyborem jednego z moż­liwych przyszłych zachowań się".
„Decyzją nazywamy wybór jednego działania z pewnej ilości działań możliwych w danym momencie [...] lub świadome powstrzymywanie się od wyboru..."
„Za decyzję przyjęło się uważać wszelki świadomy (nielosowy) wybór jednego z rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania".
Decyzje mają charakter wyborów racjonalnych: świadomych, nielosowych, biorących pod uwagę możliwości realizacji rozważanych wariantów.
Racjonalność nie jest pojęciem jednoznacznym. Może ona być rozumiana jako:
- zgodność działań z systemem wartości czy preferencjami podmiotu (podmiotów) - racjonalność substancjonalna;
- dostosowanie działań do ustalonych celów - racjonalność formalna;
- dostosowanie działań do warunków i okoliczności - racjonalność rzeczowa;
- oparcie działań na należycie ugruntowanej wiedzy, pozwalającej właściwie ocenić okoliczności i warunki oraz prawidłowo przewidzieć skutki podej­mowanych działań - racjonalność metodologiczna.
W planowaniu (decydowaniu) wyróżnić można trzy typy sytuacji: sytuację pewności, sytuację ryzyka i sytuację niepewności.
Podział decyzji uwzględniający stopień pewności zjawisk branych pod gę w sytuacji decyzyjnej:
- decyzje rutynowe, podejmowane w warunkach pewności,
- decyzje podejmowane w warunkach ryzyka,
- decyzje podejmowane w warunkach niepewności.
Fazy procesu decyzyjnego:
- rozpoznanie problemu,
- projektowanie rozwiązań,
- wyboru jednego z możliwych rozwiązań.
Punktem wyjścia każdego procesu decydowania jest powstanie tzw. sytuacji decyzyjnej.
Problem decyzyjny jest najczęściej określany jako odchylenie rzeczywistego stanu rzeczy od stanu pożądanego ze względu na jakiś cel lub wartość.
W fazie rozpoznawania problemu(ów) następuje jego sprecyzowanie. Na podstawie posiadanych, a także specjalnie w tym celu zbieranych informacji ustala się istotę problemu, zakres jego występowania, nasilenia, czas w jakim powstał albo jakiego dotyczy itp. Podejmuje się analizę przyczyn powstania zagadnienia, a także bada możliwości i ograniczenia jego rozwiązania. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz