Zarządzanie

note /search

Zarządzanie "Kierunek stosunków między ludzkich'

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 • Zarządzanie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3493

Zajęcie odbywają się na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach a prowadzi je prof. dr hab. Kajetan Wróblewski. Notatka składa się z 8 stron. Podczas doświadczeń wprowadzono różane udogodnienia jak np. zapewnienie spokojnej i przyjemnej atmosfery w pracy oraz ulepszenie w otoczeniu i warunkach pra...

Psychologia pracy - wykłady - Model wielkiej piątki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2933

  (egz. teoria, 2 pytania, opisówka)  Wykład 1  Psychologia pracy szczegółowa dyscyplina psychologii, zajmuje się prawidłowościami zachowania się człowieka w  sytuacjach pracy; wpływem właściwości osobowych jednostki na przebieg i wyniki...

Kultura organizacyjna i tożsamość organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1750

Zarządzanie(część IV)    Kultura organizacyjna i tożsamość organizacji    Kultura  organizacyjna-   normy  społeczne  i  systemy  wartości  stymulujące  pracowników,  właściwy  klimat  organizacyjny,  sposób  zarządzania,  podzielane  znaczenia  i  symbole,  schematy  poznawcze,  wymogi  zachowan...

Zarządzanie - podstawowe pojęcia - cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2408

Zarządzanie II    1.   Role menedżera  – Henry Mitzberg w 1975 wyróżnił 10 podstawowych ról menedżera:  a.  Role interpersonalne  i.  Reprezentant – przedstawiciel przedsiębiorstwa, reprezentujący je na  zewnątrz organizacji  ii.  Przywódca – lider wyznaczający cele  iii.  Łącznik – osoba odpowia...

Koszty i zmiany w organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1435

7.  KOSZTY REORGANIZACJI    Witold Kieżun wskazuje następujące koszty reorganizacji:    koszty związane z przejściowym osłabieniem instytucji i przejściowym spadkiem  produkcji,    bezpośrednie koszty pieniężne,    koszty związane ze wzmożeniem nacisków,    koszty związane z zagrożeniem specj...

Rodzaje organizacji, działanie zorganizowane

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2534

WYKŁAD 1    Działani e – to celowe i świadome zachowanie człowieka w specyficznych warunkach (zbliża  podmiot do stanu dla niego korzystnego, pożądanego)  Rodzaje działań:   Autoteliczne  (działanie dla samego działania)  Heteroteliczne   (działanie  do  osiągnięcia  konkretnego  celu  znajdujące...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG)Część ekonomii zajmująca się transakcjami w dziedzinie towarów, usług oraz czynników produkcji.MSG zajmuje się badaniem stosunków gospodarczych danego kraju a zagranicą. Badaniem całej gospodarki światowej.MSG bada grupy krajó...

Marketing - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

WYKŁAD 1 7.10.2015r. Dr. Hab. Inż. Wojciech Pizło Literatura: Amstrong G. Kotler Ph, Marketing wprowadzenie, wyd. Oficyjna wydawnicza a Wolkers Kluwer, Warszawa 2012 Garbarski (red.), Marketing, Koncepcja skutecznych działań, wyd. PWE, Warszawa 2011 Mazurkiewicz A., Pizło W., Podstawy marke...

Wykorzystanie merchidisingu w przedsiębiorstwach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1862

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Anna Śmigielska WYKORZYSTANIE MERCHANDISINGU W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLOWYCH Praca licencjacka napisana pod kierunkiem Dr Adama Figla Kraków 2012 Spis treści Wstęp Merchandising jest narzędziem, które może i wręcz powinno znać i st...

ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 5390

Literatura obowiązkowa: J.A.F.Stoner , R.E.Freeman, D.R.Gilbert , Kierowanie , PWE, Warszawa 2001. J.Machaczka, Podstawy zarządzania , AE Kraków 2002. Przykładowa literatura uzupełniająca: A.K.Koźmiński, D.Jemielniak, Zarządzanie od podstaw Podręcznik Akademicki , Wydawnictwa Akademickie i Prof...