Koszty i zmiany w organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty i zmiany w organizacji - strona 1 Koszty i zmiany w organizacji - strona 2 Koszty i zmiany w organizacji - strona 3

Fragment notatki:


7.  KOSZTY REORGANIZACJI    Witold Kieżun wskazuje następujące koszty reorganizacji:    koszty związane z przejściowym osłabieniem instytucji i przejściowym spadkiem  produkcji,    bezpośrednie koszty pieniężne,    koszty związane ze wzmożeniem nacisków,    koszty związane z zagrożeniem specjalistów,    koszty związane z zerwaniem powiązań kooperacyjnych,    koszty związane z osłabieniem skuteczności przepisów,    koszty związane z funkcjonowaniem organizacji w otoczeniu,    W skrypcie:    materialne,    niewykorzystanego efektu,    społeczne (ludzie się boją)    8.  ZMIANY W ORGANIZACJI    Zmiana  – zdarzenie kinetyczne, tj. zdarzenie w którym w określonym przedziale czasu  można wskazać przynajmniej 2 różne stany.    Zmiana  – proces, konstatacja (zauważenie, stwierdzenie) różnicy pomiędzy jednym stanem  a drugim, bez wskazywania na jej przyczyny, czy skutki. To każda istotna modyfikacja  części organizacji, a także trwała korekta stosunków między celami, zadaniami, ludźmi i  aparaturą w wymiarze czasu i przestrzeni, niezależnie od charakteru i stosunków.    Cele zmian organizacyjnych mogą być  formalne  (np. przekształcenie wzorców zachowań  pracowników) lub  nieformalne.    Przyczyny:  zewnętrzne  i  wewnętrzne .    Rodzaje zmian:    Ze względu na stopień:   - reprodukcyjne – mają na celu podniesienie wydajności podstawowych procesów i  dotyczą poziomu operacyjnego przedsiębiorstwa, niewielki zasięg.  - transformacyjne – ich celem jest kompleksowa transformacja całego systemu, jakim  jest organizacja, szeroki zakres działania.    Ze względu na rozmiar:   - zachowawcze – utrzymanie dotychczasowego stopnia dostosowania się organizacji  do otoczenia,  - rozwojowe – zapewnienie rozwoju organizacji,    Ze względu na zakres:  - całościowe – obejmują całość organizacji,  - cząstkowe – obejmują określone elementy organizacji,    Ze względu na źródło:  - samoistne – podejmowane przez ludzi w organizacji, którzy widzą potrzebę zmian i  podejmują działania wyprzedzające,  - narzucone – są reakcją na sytuację zaistniała na zewnątrz lub wewnątrz organizacji,    Ze względu na charakter:  - adaptacyjne – wynikają ze zmiennego i burzliwego otoczenia, wykorzystanie  rozwiązań już wcześniej stosowanych,  - innowacyjne – stosowanie nowych, oryginalnych rozwiązań, czyli innowacji,    Ze względu na efekt:  - pozytywne – użyteczne wyniki uzyskane dzięki zmianie są większe niż poniesione  nakłady,  - negatywne – nakłady przewyższają użyteczne wyniki,  - obojętne – użyteczne wyniki i nakłady są do siebie zbliżone, 

(…)

… – dotyczą stosowanych procesów wytwórczych i
wyposażenia (np. wykorzystanie Internetu, komputeryzacja),
- skierowane na strukturę organizacji – dotyczą struktur organizacyjnych oraz
organizacji pracy (np. odchodzenie od struktur hierarchicznych)
 Ze względu na tożsamość, odmienność stanów początkowych:
- permutacyjne – stany początkowy i końcowy są różne,
- perseweracyjne – stany początkowy i końcowy…
…, ich
przebiegu i wynikach. Konieczność prowadzenia otwartej komunikacji i
informowanie o wpływie zmian.
 analiza pola siłowego Lewina – wzmacnianie czynników sprzyjających zmianie i
neutralizowanie czynników niesprzyjających zmianie. Każda strzałka oznacza jeden
czynnik, a jej długość oznacza siłę oddziaływania danego czynnika.
Zarządzanie procesem zmian – etapy procesu zmian:
1. Model Kurta Lewina
 Etap…
…,
 opracowanie projektu zmian ,
 przygotowanie do wdrażania zmian,
 wdrażanie,
 kontrola i ocena efektów,
9. INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Innowacja – szczególny przypadek zmiany, nowe kombinacje powstałe w sposób nieciągły,
prowadzą do powstania nowego zjawiska i rozwoju (Joseph Schumpeter), kierowany
wysiłek organizacji na rzecz opanowania nowych produktów i usług, bądź też zastosowań
istniejących…
… się i sposób sprawowania władzy w organizacji, na nastawienia
do pracy, na wzorce zachowań, relacje społeczne.
Model kultury Schreina:
1. Artefakty – behawioralne (wzory zachowań), fizyczne (kultura materialna),
językowe.
2. Wartości i normy
3. Założenia kultury (historia, natura ludzka, postawy ludzi)
Funkcje kultury: integracyjna, percepcyjna, adaptacyjna
Rodzaje kultur:
- klanu – na zasadach rodziny
- rynku…
… organizacyjna – zestaw wartości, przekonań, zachowań, obyczajów i postaw, który
pomaga członkom organizacji zrozumieć, za czym organizacja się opowiada, jak działa i co
uważa za ważne.
Tożsamość organizacji - główne i wyróżniające atrybuty organizacji, podstawowe wartości
danej organizacji, kulturę organizacyjną, sposoby wytwarzania i produkty. Dla członków
organizacji tożsamość może oznaczać schemat poznawczy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz