Społeczne systemy aktywności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczne systemy aktywności - strona 1 Społeczne systemy aktywności - strona 2 Społeczne systemy aktywności - strona 3

Fragment notatki:

społeczne systemy aktywności To takie w skład których wchodzą jednostki albo zespoły ludzi (agenci), które posiadają umiejętności wykonywania określonych działań .
Ich otoczenie wewnętrzne obejmuje odpowiednie wyposażenie i umiejętności (urządzenia?) techniczne niezbędne do tej działalności.
Strukturę stanowią relacje określające pewne pozycje i role jednostek i zespołów (określają one „reguły gry”); są dosyć silnie wyznaczane przez różne instytucjonalne mechanizmy regulujące.
Te mechanizmy : ekonomiczne, kultury, polityczne; kształtują zarówno cele jak i ich otoczenie
Społeczne systemy aktywności odznaczają się pewną racjonalną organizacją i działalnością ukierunkowaną na realizację określonych celów w szczególności na zaspokojenie potrzeb ludności. Niekiedy te systemy aktywności nazywane są organizacjami (błędnie wg Zbyszka)
Systemy te różnią się sformalizowaniem, ustrukturyzowaniem , sposobem zorganizowania, świadomością uczestnictwa, regulacjami. Cechuje je różna trwałość i różny stopień adaptacji do warunków.
2 poziomy złożoności:
Podstawowy - dzieli się na ekonomiczny, kultury (nie kulturowy!), i polityczny Ekonomiczny - składa się z jednostek uprawiających celową działalność ekonomiczną tj. ukierunkowaną na produkcje, dystrybucje dóbr i usług.
Ich otoczenie wewnętrzne sztuczne zawiera urządzenia techniczne i sieci obsługi.
Struktura: relacje handlu, konsumpcji, zarządzania
W warunkach instytucjonalnych gospodarki wolnorynkowej: w postaci przedsiębiorstw o korporacji; jedne i drugie są systemami działającymi na zasadzie managementu i realizowanych (pośrednio lub bezpośrednio) zysków pieniężnych. Te przedsiębiorstwa składają się z zakładów, jako systemów społeczno - technicznych, które są ze sobą powiązane różnymi przepływami i pełnią pewne wyspecjalizowane funkcje i posiadają konkretną lokalizację. Są one rdzeniem różnych systemów wyższego rzędu. Tworzą też bardzo złożone układy przestrzenne (klastry/grona, czyli skupiska współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, sieci produkcyjnych oraz korporacje występujące w różnej skali) Kultury - składa się z jednostek uprawiających działalność kulturalną (działalność, która prowadzi do zmiany stanu umysłów ludzkich; w sposób bezpośredni - nauczanie, pośredni - wytwarzanie dóbr kultury)
Otoczenie: techniczne, szeroko pojmowane społeczne (ekonomiczne, polityczne)
Struktura: zbliżona do systemu ekonomicznego, zwłaszcza w przypadku masowych wytworów dóbr kultury (dobra te stają się towarami - komercjalizacja)
Ze względu na funkcje występują w różnych odmianach: nauki, sztuki, edukacji.
Szczególną ich rolą jest działalność innowacyjna (w tym innowacji w sferze nauki, informacji, technologii także w sferze instytucjonalnej). Równocześnie pewna część tej działalności jest uprawiana indywidualnie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz