Systemy osadnicze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy osadnicze - omówienie - strona 1 Systemy osadnicze - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Systemy osadnicze można określić jako jednostki osadnicze stanowiące skupiska miejsc zamieszkania ludzi i pracy wraz z infrastrukturą techniczną.
W skład wchodzą przede wszystkim społeczności (jednostki ludzkie) i obiekty 3 układów społeczno-technicznych (rezydencjalnego, zakładów produkcyjno-usługowych, sieci komunikacji i obsługi).
Otoczenie wewnętrzne: infrastruktura techniczna (środowisko sztuczne), środowisko naturalne.
Otoczenie zewnętrzne: systemy terytorialne w obrębie których dana jednostka osadnicza występuje.
Struktura: wielopoziomowa sieć relacji społecznych i oddziaływań odnoszących się zarówno do elementów społeczno-technicznych jak i charakteru działań (funkcje jakie spełnia dana jednostka wobec siebie i otoczenia - funkcje endo- i egzogeniczne).
Dwa podstawowe typy osiedli: wieś, miasto
Określenie ich jako systemu jest bardzo trudne.
Mierzejewska próbowała określić pojęcie miasta jako systemu (Chojnicki też).
Różnice między miastem a wsią (różnica te nie jest dychotomiczna, trudno odróżnić koncepcje miasta i wsi; istnieją definicje ale głównie administracyjne):
Pod względem składu: różnice w kategoriach wielkości i gęstości zaludnienia
Odmienny charakter budowy rezydencjalnej (układu rezydencjalnego)
Odmienny charakter ma renta gruntowa
Występują znaczne różnice w koncentracji uprzemysłowienia, wyposażenia w usługi, także w sieć obsługi.
Odmienne jest otoczenie wewnętrzne obu systemów, co przede wszystkim odnosi się do infrastruktury technicznej(w miastach jest o wiele więcej szerzej rozbudowana, w miastach tworzy ona sztuczne środowisko- na zachodzie wsie także)
Zasadnicze różnice w obrębie struktury, przede wszystkim w rodzajach działalności podejmowanych w poszczególnych sektorach (ekonomicznym, politycznym, kultury); miasta pełnią wszystkie te trzy rodzaje działalności; wsie: ekonomiczne-tak, kulturowe - na poziomie kształcenia, polityczne - tylko szczebel samorządowy; w mieście w miarę wzrostu wielkości sektor polityczny ma coraz większe znaczenie.
Główne mechanizmy kształtowania systemu osadniczego:
Proces urbanizacji
Proces migracji
Okres powojenny charakteryzował się niebywała migracją ze wsi do miast (miasta w tym okresie się znacznie rozrosły, zwiększenie siły roboczej miast, poszukiwanie miejsc zatrudnienia dla ludności ze wsi).
Dzisiaj zastąpiły to migracje zewnętrzne (do innych krajów; dotyczy bardziej wsi i małych miast niż dużych miast)
Istotne są procesy urbanizacyjne (upodabnianie się wsi do miast; zwłaszcza w zakresie infrastruktury technicznej, także kulturowej), nadawanie wsi charakteru miejskiego (to zmniejszenie różnic między tymi systemami)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz