Teorie systemów

note /search

Systemowa interpretacja rzeczywistości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

Systemowa interpretacja rzeczywistości - jej wynikiem jest systemowy obraz świata. Na ten obraz składa się pięć rodzajów systemów: Fizyczne Stanowią podstawowy rodzaj systemów. Mają charakter mikrofizyczny (atomy i różne podsystemy, pola małej skali), mezofizyczny (ciała i pola w dużej skali), me...

Typy systemów społecznych w gospodarce przestrzennej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

GŁÓWNE TYPY SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ - !to nie jest klasyfikacja - typy nie są rozłączne! - poszczególne typy są typami kategoriami ontologicznymi ale także analityczno-poznawczymi Systemy ludnościowe Wyodrębnienie systemów ludnościowych (zbiorowości ludzkich) nasuwa wątpli...

Problematyka systemów społecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1330

Nie wszystkie systemy społeczne są przedmiotem naszych (GP) zainteresowań. Problematyka systemów społecznych jest bardzo szeroka Podział systemów społecznych (pełna klasyfikacja jest niemożliwa): Ze względu na charakter składników elementarne - jednostki ludzkie (same nie są systemami społeczny...

Przestrzeń - definicja i rodzaje.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3780

Przestrzeń Dwie koncepcje przestrzeni: koncepcja pojemnika - przyjmuje że zarówno przestrzeń jak i czas stanowią ramy w których występują obiekty, systemy; jest „sceną” wszystko występuje; zakłada, że tak jak istnieją obiekty (systemy), tak istnieje przestrzeń i czas (przestrzeń jest „sceną” na kt...

Obiekty, które są składnikami systemu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

SKŁAD Te obiekty, które są składnikami systemu, same mogą być systemami (wówczas dany system jest nadsystemem w stosunku do tych części, a jego składniki są podsystemami). Struktura świata jest taka, że oprócz obiektów prostych, wszystkie inne są systemami (jedynie absolutnie elementarnymi części...

Społeczne systemy aktywności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

społeczne systemy aktywności To takie w skład których wchodzą jednostki albo zespoły ludzi (agenci), które posiadają umiejętności wykonywania określonych działań . Ich otoczenie wewnętrzne obejmuje odpowiednie wyposażenie i umiejętności (urządzenia?) techniczne niezbędne do tej działalności. Stru...

Systemy osadnicze - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463

Systemy osadnicze można określić jako jednostki osadnicze stanowiące skupiska miejsc zamieszkania ludzi i pracy wraz z infrastrukturą techniczną. W skład wchodzą przede wszystkim społeczności (jednostki ludzkie) i obiekty 3 układów społeczno-technicznych (rezydencjalnego, zakładów produkcyjno-usłu...

Systemy społeczno - techniczne - omówienie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

Systemy społeczno - techniczne Systemy te składają się z jednostek ludzkich i ze sztucznych obiektów o charakterze użytkowym, produkcyjnym i usługowym. Przedmiotem naszych zainteresowań będą te systemy społeczno - techniczne, które tworzą tzw. infrastrukturę techniczną oraz związane z nią środki t...

Systemy techniczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1862

Systemy techniczne - są systemami, które są obiektami sztucznymi (takimi które są wynikiem działalności ludzkiej) Systemy techniczne powstają dopiero na pewnym poziomie działalności ludzkiej. Człowiek zmienia swoje środowisko z naturalnego na środowisko techniczne (cywilizacja techniczna). Syste...