Systemowa interpretacja rzeczywistości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemowa interpretacja rzeczywistości - strona 1 Systemowa interpretacja rzeczywistości - strona 2 Systemowa interpretacja rzeczywistości - strona 3

Fragment notatki:

Systemowa interpretacja rzeczywistości - jej wynikiem jest systemowy obraz świata. Na ten obraz składa się pięć rodzajów systemów:
Fizyczne
Stanowią podstawowy rodzaj systemów. Mają charakter mikrofizyczny (atomy i różne podsystemy, pola małej skali), mezofizyczny (ciała i pola w dużej skali), megafizyczny (zbiory gwiazd, galaktyki)
Środowisko - obejmuje warunki fizyczne konieczne do powstania tych systemów i ich istnienia
Systemy fizyczne są zdeterminowane przez procesy fizyczne ( np. dla istnienia cząstki pary wodnej - istnienie tlenu i wodoru, odpowiednia gęstość, ciśnienie).
Środowisko systemu fizycznego ma charakter swoisty (tworzą je mechanizmy i procesy fizyczne)
Chemiczne
Ich składnikami są atomy, molekuły, między którymi zachodzą reakcje chemiczne. Te systemy są kontrolowane przez ich środowisko, które dostarcza im energii. Nie jest często chemiczne (obejmuje procesy chemiczne i fizyczne). Środowisko obejmuje środowisko swoiste (chemiczne) i nieswoiste (fizyczne).)
Pytanie - czy środowiskiem nie jest także otoczenie biologiczne? (pewne związki chemiczne istnieją wyłącznie w systemach biologicznych, w organizmach - systemy biochemiczne)
Systemy biochemiczne stanowią samokontrolujące się systemy chemiczne (muszą zawierać białka i kwasy nukleinowe, środowisko obejmuje wszystkie składniki (poprzedników systemu?), struktura obejmuje DNA, RNA itd.
Jednym z bardziej istotnych zagadnień (nie ma dzisiaj jeszcze jasnych podstaw naukowych) - czy systemy fizyko-biochemiczne są odrębne (czy żywe organizmy mogą powstawać i być badane na poziomie najniższym tj. na poziomie kwantowym)
Biologiczne
Obejmują dwa podrodzaje:
Biosystemy - żywe obiekty
Systemy z nich złożone (z biosystemów)
Biosystemy to takie systemy, których skład zawiera białka (szczególnie białka enzymatyczne) oraz kwasy nukleinowe.
Środowisko zawiera poprzedników wszystkich składników i poprzez to umożliwia systemom samowiązanie.
Struktura to różne rodzaje powiązań powstałych na gruncie mechanizmów.
Systemy biologiczne obejmują sześć poziomów biosystemów:
Komórka (najbardziej elementarny) Tworzą Organy (składniki organizmów, pełnią pewną funkcje) żywe Organizmy (jedno lub wielokierunkowe biosystemy) obiekty
Biopopulacje (systemy złożone z indywiduów należących do tego samego biogatunku (gatunek nie jest systemem - jest populacją))
Ekosystemy (system złożony z kilku wzajemnie na siebie oddziałujących biopopulacji, które należą do różnych biogatunków)
Biosfera (składa się z wszystkich innych systemów biologicznych)
Zbiór 1-6 jest tak zbudowany, że system wyższego poziomu zawsze składa się z systemu niższego poziomu np. biopopulacja - organizmy - organy - komórki


(…)

… (pewne układy nerwowe pozwalające myśleć i decydować)
Systemy społeczne -> ludzkie
Wilson uważał, że systemy społeczne to nie tylko ludzie ale także różne organizmy.
Coraz bardziej uciera się pogląd, że różnice dzielące ludzi od małp człekokształtnych są nie tak wielkie jak się sądzi, choć ich systemy społeczne są o niebywale niższej organizacji.
Społeczne (ludzkie systemy społeczne)
Są systemami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz