Istota bezpieczeństwa narodowego - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 10220
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota bezpieczeństwa narodowego - wykłady - strona 1 Istota bezpieczeństwa narodowego - wykłady - strona 2 Istota bezpieczeństwa narodowego - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, notatka traktuje na tematy takie jak: funkcje państwa, wewnętrzny wymiar bezpieczeństwa narodowego, istota bezpieczeństwa powszechnego, elementy (sfery) bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,istota poziomów analizy bezpieczeństwa, korzyści z analizy poziomów bezpieczeństwa, poziomy analizy bezpieczeństwa, poziom jednostki, poziom subjednostki, podmioty transnarodowe, podsystem międzynarodowy, system międzynarodowy.

ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
BLOK NR 1
DR LECH CHOJNOWSKI
Istota poziomów analizy bezpieczeństwa
-współcześnie szerokie rozumienie bezpieczeństwa
-składa się z bezpieczeństwa ekonomicznego, politycznego, militarnego , społeczno kulturowego, ekologicznego oraz innych (przedmiotowy wymiar bezp.)
-poziomy: człowiek, poziom subjednoski (np. grupy etniczne, nacisku, biurokracja), poziom jednostki(np. państwo, naród, korporacja transnarodowa), podsystem międzynarodowy(np. regiony geograficzne, cywilizacje, „światy”), system międzynarodowy(np. rynek globalny, społeczeństwo Ziemi,)
-poziom analizy tworzą różnorodne zbiorowości, które są wystarczająco spójne i niezależne, aby wyróżniać się spośród innych i mające pozycję na poziomie wyższym, czyli posiadają zdolności wpływania na zachowanie poziomu wyższego. - w każdym poziomie bezpieczeństwa na przykład poziomie człowieka jednoty czy międzynarodowym można wyróżnić bezpieczeństwo ekonomiczne polityczne militarne itd. Dzięki analizie poziomów bezpieczeństwa odnosimy korzyści takie jak: Pozwalają zidentyfikować aktorów funkcjonujących na poszczególnych poziomach oraz przeanalizować interakcje zachodzące pomiędzy nimi, a także pomiędzy poziomami
Umożliwiają kompleksową analizę bezpieczeństwa w wymiarze
podmiotowym, przestrzennym i przedmiotowym
Pozwalają wskazać miejsca, gdzie zachodzą procesy związane z bezp. Stanowią źródła wyjaśnień zjawisk (np. gdzie tkwi przyczyna wojen) i budowanie stosownych teorii
Umożliwiają identyfikację tego, co jest ważne dla zapewnienie bezpieczeństwa
na każdym z poziomów - co powinno podlegać szczególnej ochronie
Idea poziomów bezpieczeństwa może być dobrą
podstawą kształtującej się teorii bezpieczeństwa,
zapewniając narzędzia, w tym terminologię
umożliwiającą badanie i opis wspólnym językiem
bezpieczeństwa niezależnie od charakteru podmiotów,
których dotyczy.
Poziomy analizy bezpieczeństwa
- tworzą różnorodne zbiorowości, które są wystarczająco spójne i niezależne, - zbiorowości teposiadają zdolności wpływania na zachowanie poziomu wyższego.
system mdznrd- największy konglomerat wspołdziałających jednostek, nieposiadających żadnego zwierzchnictwa i obejmujących cały glob, np.rynek globalny, społeczeństwo Ziemi
podsystem mdznr-obejmuje grupy jednostek, tworzy go zbiorowości uczestników stosunków międzynarodowych, mających zdolność wpływania, np.regiony geograficzne, cywilizacje, ,,światy''
poziom jednostki - grupy,społeczności, które są wystarczająco spójne i niezależne, np. państwo, naród, korporacja transnarodowa
poziom subjednostki - dotyczy zbiorowości funkcjonujących w ramach jednostek, które posiadają zdolność wpływania na zachowanie jednostek, tak aby realizować własne interesy, w tym interesy dotyczące bezpieczeństwa, np.grupy etniczne, nacisku, biurokracja


(…)

…, które obciążają środowisko naturalne. Wieloletni, zimnowojenny wyścig zbrojeń prowadził do dodatkowej eksploatacji zasobów naturalnych, a także zanieczyszczenia środowiska. Do degradacji środowiska przyczynia się produkcja i testowanie systemów uzbrojenia, w tym broni masowego rażenia ( jądrowej, chemicznej i biologicznej) a także szkody wynikające ze stacjonowania wojsk i realizacji ich procesu szkoleniowego…
… interesów między użytkownikami co do różnego sposobu wykorzystania wspólnych dóbr
Spowodowaniu szkody przez jedno państwa na terytorium innego
Korzystaniu ze wspólnych zasobów w sposób zagrażający innym użytkownikom
Zmiany ekologiczne ( efekt cieplarniany, dziura ozonowa, wyczerpywanie wody ) - zmiany społeczne ( konflikt między grupami społecznymi ) - konflikt międzynarodowy ( wynikający ze zmian…
…,
posiadają zdolność wpływania na na system międzynarodowy.
podsystem międzynarodowy - kryterium geograficzne:
spójny regionalnie (Unia Afrykańska, NAFTA) - regiony bezpieczeństwa,
niespójny regionalnie (NATO, OECD) - kompleksy bezpieczeństwa.
podsystem międzynarodowy - kryterium rozwoju cywilizacyjnego:
państwa trzeciej fali cywilizacji (informacyjna),
państwa drugiej fali cywilizacji (industrialna…
… międzynarodowej w celu eliminowania zagrożeń ekologicznych oraz zapobiegania im
Oddzielani problemów ekologiczn od politycznych i rywalizacji między państwami Współpraca i długoterminowe działania; usuwanie napięć, budowa zaufania
Problemy ekologiczne współczesnego świata.
Zakłócenia ekosystemów (klasyczna sfera) zmiany klimatyczne, utrata różnorodności biologicznej, wylesianie, pustynnienie, zmniejszanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz