Ewolucja zakresu bezpieczeństwa po zimnej wojnie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja zakresu bezpieczeństwa po zimnej wojnie- opracowanie - strona 1 Ewolucja zakresu bezpieczeństwa po zimnej wojnie- opracowanie - strona 2 Ewolucja zakresu bezpieczeństwa po zimnej wojnie- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ewolucja zakresu bezpieczeństwa po zimnej wojnie
zakres przedmiotowy
Gen. ten zakres dotyczy dwóch zjawisk - (1)sekurytyzacji obszarów w których mogą powstawać zagrożenia bezpieczeństwa a pod drugie (2)identyfikacja obszarów, w których należy podejmować działania na rzecz zapewniania bezpieczeństwa.
Sprawą dyskusji było określenie, które obszary należy sekurytyzować.
- wymiar polityczny(w jakimś stopniu jest naturalnym uzupełnieniem komponentu wojskowego. Obejmuje on przede wszystkim rozwiązania, służące politycznej organizacji śm, czyli działania zapewniające ład międzynarodowy, a więc związane z rozwojem instytucji międzynarodowych, Pm - czyli instytucjonalizacja śm, bo to ona tworzy przesłanki dla budowy pokojowego śm. Brak instytucjonalizacji może prowadzić do rywalizacji o strefy wpływów, do wywierania presji jednego państwa na drugie itd. Wymiar polityczny nie ogranicza się jednak tylko do poziomu śm - niezbędne jest uwzględnianie wnętrza państwa - to jest charakterystyczne dla wszystkich wymiarów - bo stabilizując wnętrze państwa stabilizuje się i śm. Wolność, demokracja, prawa człowieka, wolność gospodarcza i odpowiedzialność ekologiczna - to fundamentalne standardy polityczne, ważne też dla wnętrza państw)
- wymiar gospodarczy(zyskuje na znaczeniu. Wymiar ten wiąże się z kategorią bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W bezpieczeństwie narodowym sfera gospodarki ma kluczowe znaczenie dla budowania znaczenia potencjału państwa, dla budowania systemu obronnego, inne sektory funkcjonują w oparciu o gospodarkę. Gospodarka może być źródłem zagrożeń, zależności od innych państw. Bezpieczeństwo energetyczne - to pewność dostaw oraz pewność funkcjonowania szlaków komunikacyjnych. Inną ważną kategorią jest bezpieczeństwo żywnościowe - też może być używane instrumentalnie, jako element nacisku. Bezpieczeństwo surowcowe - szczególnie w kontekście tych, których jest mało. Pojawiają się sektorowe napięcia, konflikty, destabilizujące środowisko międzynarodowe(np. Polska - wojny dorszowe). W dokumentach OBWE z 1994r. zaakcentowano, ze gospodarka rynkowa i stały rozwój gospodarczy są stałym elementem bezpieczeństwa międzynarodowego. Wolność gospodarcza, zapewniając swobodny dostęp do czynników produkcji ogranicza skłonność do stosowania siły)
- wymiar społeczny/humanitarny(nie są one tożsame. Wymiar społeczny dotyczy możliwości podtrzymania tożsamości pewnej zbiorowości. W kontekście wojny w Jugosławii pojawiły się tezy, ze zmienia się podmiot podlegający ochronie - to już nie państwo, odrywamy się od terytorium a bezpieczeństwo przechodzi do tożsamości, która wcale nie musi być ściśle związana z terytorium - to, co określa poczucie odrębności kulturowej, to staje się wartością chronioną. Komponent humanitarny dot. Bezpieczeństwa jednostki ludzkiej - chodzi tu o ochronę podstawowych praw i wolności jednostki. Łamanie praw człowieka, zwłaszcza na masową skalę, jest uznawane za zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Działanie na rzecz ich ochrony jest zaś działaniem na rzecz zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego)


(…)

… i wielopostaciowym. Obejmuje takie elementy jak kontrola i redukcja zbrojeń, proliferacja broni masowego rażenia a także broni konwencjonalnej, zwłaszcza w kontekście ich posiadania przez podmioty niepaństwowe. Wymiar wojskowy obejmuje też jednak elementy kooperacyjne, np. budowę systemów zaufania, co daje przejrzystość działań wojskowych i możliwość zapobiegania nagłym atakom; tworzenie wielonarodowych jednostek…
…, grup społecznych)
zakres przestrzenny
Mamy do czynienia od myślenia w kategoriach bezpieczeństwa narodowego do międzynarodowego. Zakres przestrzenny(geograficzny) ulega poszerzaniu, np. przestrzeń kosmiczna stała się przestrzenią, w której państwa realizują swoje interesy. Współcześnie swoje interesy realizowania bezpieczeństwa państwa widzą w szerszej przestrzeni geopolitycznej. Te fakty tworzą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz