Wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 2 - strona 1 Wykład 2 - strona 2 Wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:


Bezpieczeństwo Państwa.
Bezpieczeństwo ustrojowe; ochrania porządek konstytucyjny, treść bezp. ustrojowego jest wyprowadzana z konstytucji, jest wydobywana z innych dziedzin wiedzy, prawo konst. (np.). bezp.ustrojowe składa się z 3 elementów; zasady ogólne, które określają charakter państwa, dogmaty wiary, które państwo przestrzega i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Drugi element to system rządów, relacje państwa, relacje między instytucjami rządzącymi, trzecie element to, wolność i prawa człowieka i obywatela, konstytucja wymienia prawa, ale i obowiązki również w poszczególnych sytuacjach. Wolność to coś co człowiek posiada z racji tego, że jest człowiekiem natomiast prawo jest zawsze dane przez państwo. Wolności dotyczą człowieka, prawa dotyczą obywateli. Bezpieczeństwo ustrojowe ma w sobie cechy polityczne ze względu na opieranie się na konstytucji, wstępna cecha to właśnie polityczność. Model demokratyczny, totalitarny i autorytarny (modele bezpieczeństwa ustrojowego). Demokratyczny  bezpieczeństwo to dzieło wspólne, współtworzone i oceniane przez obywateli, w tym kontekście jest to dzieło wspólne  wolne wybory i działalność partii politycznych. Aparat bezpieczeństwa działa w ramach swoich ustawowych praw i nie mogą wyjść poza nie w swoich działaniach. Aparat bezp podlega wszechstronnej kontroli, np. kontrola sądowa, ale i polityczna, np. zainteresowanie posłów jakimś problemem.
Model totalitarny - pewne sprawy bezpieczeństwa zostają zawłaszczone, bezpieczeństwo nie jest już wspólne, jest zawłaszczone, nie jest współtworzone. Aparat bezpieczeństwa, prócz tego, że wykonuje polecenia prawa to realizuje również cele ideologiczne. Przedmiot zainteresowania bezpieczeństwa to praktycznie wszystko, nie tylko życie publiczne, ale też prywatne życie obywateli.
Model autorytarny - bezpieczeństwo ogranicza się do zabezpieczania sprawujących władzę. W normalnych warunkach funkcjonuje na zasadach prawa lecz jeśli obywatel zaczyna interesować się państwem i działać w odpowiedni sposób, aparat bezpieczeństwa zaczyna reagować. Ten model utrzymuje ekipę rządząca przy władzy, tylko im zapewnia bezpieczeństwo. To co charakteryzuje wszystkie formy bezpieczeństwa to szerokie traktowanie, wychodzi poza różne dziedziny.
Internacjonalizacja bezpieczeństwa wewnętrznego  w ramach wielkiej liczby zagrożeń są takie, które są transnarodowe (międzypaństwowe), jest to kwestia umowna, ale np. terroryzm, zagrożenia cywilizacyjne, zmiany klimatu, przestępczość zorganizowana, pranie pieniędzy, takie zagrożenia, które wychodzą poza pojedyncze państwo. Internacjonalizacja oznacza, że bezpieczeństwo wewnętrzne jest pojęciem przede wszystkim porządkującym, szkoleniowym, umownym. Są zagrożenia, które wymuszają współpracę, dają praktyczne znaczenie. Są również takie zagrożenia, których nie można nigdzie przypisać i właśnie te ukazują ich umowność.

(…)

…. Poziome  dochodzi do zmiany sposobu myślenia w grupie pierwotnej, zmiana jest efektem siły i wpływu innej grupy. Np. amerykanizacja w odniesieniu do Kanadyjczyków. Pionowe  istota i treść; grupa pierwotna przestaje postrzegać siebie jako grupę odrębną, mamy tu przykład utraty tożsamości, np. zjednoczona Europa. Wspólny mianownik dla tego bezpieczeństwa to kultura  bezpieczeństwo społeczno kulturowe. Drugi rodzaj bezpieczeństwa społecznego to bezpieczeństwo socjalne. Jeśli chodzi o treść to sprowadza się ona do zapewnienia środków utrzymania, zaspokajania potrzeb materialnych. Można to określić jako wolność od niedostatku. Treści to optymalizacja dóbr. Bezpieczeństwo socjalne  następujące zagadnienia; bezrobocie, przestępczość, te dwa zagadnienia pozostają ze sobą w bardzo ścisłym związku…
…, działalność państw, która sprowadza się do kwestionowania suwerenności, konflikt etniczny. Sposobem na ich wyselekcjonowanie jest związek z suwerennością. Bezpieczeństwo militarne  zagrożenia militarne; rozwój militarny, przewaga ofensywna, przewaga technologiczna sił zbrojnych państwa sąsiedniego, przewaga ilościowa, klasyczne zagrożenie to wojna, współczesne zagrożenie to rozprzestrzenianie broni masowego…
masowego rażenia  teoretycznie klasyfikowana do zagrożeń militarnych, ale z drugiej strony podchodzi do polityki państwa, grozi się jej użyciem wobec innego państwa, w razie użycia tej broni dojdzie do skażenia środowiska, w związku z tym, zagrożenie ekologiczne. Jedno zagrożenie może mieć odpowiednik kilku bezpieczeństw. Wszystko jest wiec umowne, nic nie jest wskazaniem typowo zero jedynkowym. Wskazuje…
… państwo, ale i system międzynarodowy. Bezpieczeństwo społeczne  bardzo złożony rodzaj bezpieczeństwa, wartość naczelna to tożsamość. Samookreślenie, identyfikacja poszczególnych grup społecznych, wszystko to wpływa na podziały na tle społecznym. Tożsamość to podstawa do wydzielenia 2 odmian bezp. Bezpieczeństwo dotyczące ludzi jako grupy społecznej oraz bezp dotyczące pojedynczych ludzi skupiające…
…, ma wielką rolę w tych zagrożeniach. U ich podłoża leży aktywność człowieka. Są zagrożenia, których nie można sklasyfikować na 100%, np., brak deszczu, możliwe, że to człowiek zaburzył przyrodę, no efekt cieplarniany. Inny przykład, pękła tama wodna, nie wiemy czy zawinił człowiek, inżynier, czy zmęczenie materiału, materiał się uszkodził. Jeśli chodzi o nazewnictwo; zagrożenia naturalne, należy mówić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz