Wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 4 - strona 1 Wykład 4 - strona 2 Wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:


Bezpieczeństwo Państwa.
Konflikty niskiej intensywności  ad. poprzednich zajęć, współczesne konflikty różnią się od tych z systemu westwalskiego, dotychczas miały postać wojen , które prowadziły państwa, przemoc między państwami miała formę zorganizowaną, konflikty były konfliktami o terytorium, ich sens to suwerenność, konflikty niskiej intensywności  ich główny motyw poza motywem władzy to tożsamość grupy etnicznej, jako przykład wojna domowa w byłej Jugosławii, konflikty, które mają miejsce w Afryce, problem tożsamości grupy etnicznej wpływa na pojawienie się nowych form przemocy, cechą nowych konfliktów jest to , że dochodzi do swoistej utraty kontroli nad konfliktem, znika etykieta, regulacja, kwestia zbrojeń, wojna się de instytucjonalizuje, nowe konflikty mają charakter lokalny, nie ma tu dominacji konfliktów między państwami, charakteryzuje je jednocześnie złożoność, kolejna cecha tych konfliktów to powszechne łamanie praw człowieka, na dużą skalę, kolejna cecha to ponadpaństwowe powiązania, uczestniczą w nich najemnicy, ochotnicy, zbiór rozmaitych osób w różnych rolach, efekt jest taki, że mamy duże trudności w odróżnieniu co jest agresją a co obroną, co jest lokalne a co globalne, różnica między tym co jest lokalne a tym co państwowe, poza siłami zbrojnymi występują to różne formacje paramilitarne, najemnicy, przywódcy, dodatkowa cecha tych konfliktów to stała obecność mediów, media czynią z tego swoisty spektakl, również obecność organizacji pozarządowych. Sposobem na likwidację tych zagrożeń jest nie tylko zwalczanie ich pod względem militarnym, ale różnymi wszechstronnymi metodami, wzmacnianie gospodarki danego państwa, likwidacja bezrobocia, kolejna kwestia to wskazanie państwa winowajcy i państwa ofiary, jest to bardzo trudno określić ze względu na olbrzymią złożoność tych konfliktów, wyprowadza się z tego pogląd, że w tych konfliktach powinno się dążyć do ochrony człowieka jako jednostki, bez względu na narodowość, przynależność etniczną, wiąże się z tym ściśle koncepcja 1994 roku, raport ONZ, koncepcja HUMAN SECURITY, bezpieczeństwo jednostki, bezpieczeństwo osoby ludzkiej, nie należy myśleć o bezpieczeństwie przez państwo, tylko przez osobę, osoba ludzka jest tu najważniejsza, jest to bardzo rozwojowa koncepcja, przez przynajmniej kilka państw jest bezwzględnie przestrzegana, inna koncepcja to BEZPIECZEŃSTWO HUMANITARNE, ale to jest niewłaściwe tłumaczenie, cecha charakterystyczna to człowiek, zapewnianie mu bezpieczeństwa w każdym możliwym wymiarze, pomoc człowiekowi przede wszystkim, podkreśla się bardzo praktyczne znaczenie tej koncepcji, jest ona podstawą polityki zagranicznej, jest podstawą do wszelkich interwencji humanitarnych, nie rozstrzyga konfliktów, ale pomaga ludziom pokrzywdzonym w tych konfliktach, stara się usuwać zagrożenia poprzez pomoc związaną z budową np. dróg, budową szkól,

(…)

… graniczna, biuro ochrony rządu, ABW, Agencja Wywiadu, inspekcja transportu drogowego, państwowa straż łowiecka, państwowa straż rybacka, straż leśna, inspekcja weterynaryjna, ok. 30 podmiotów,
Dzięki temu podziałowi mamy do czynienia z selekcją jakże ważną, warto podkreśli, że podmiotów wyspecjalizowanych jest znacznie więcej, ok. 30, ale nie jest to liczba stała, wymianie się ok. 15 podstawowych, reszta…
… (wymierne); po pierwsze jest to zapobieganie zagrożeniom i ograniczanie, eliminacja zagrożeń dot. bezp. państwa, zapewnianie integralności terytorialnej i nienaruszalności granic państwa, zapewnianie suwerenności państwa, wspieranie polityki zagranicznej państwa, wypełnianie zobowiązań międzynarodowych, sojuszniczych czy koalicyjnych. Formy użycia sił zbrojnych; forma bezpośrednia i pośrednia…
…, zewnętrzna  siły zbrojne występują jako element polityki obronnej państwa, polityki zagranicznej państwa, rola sił w tej funkcji sprowadza się do pewnej formy stabilizacji, f. wewnętrzna  siły zbrojne występują jako narzędzie przemocy, występują tu w kontekście politycznym, wspomagają aparat władzy, np. stan wojenny '81-'83. Siły zbrojne jako środek pomocy; pomagają i wspomagają działalność władz…
… obywateli na okres wojny lub zagrożenia państwa, polskie pospolite ruszenie, na każdym obywatelu ciąży obowiązek wypełniania powinności obronnych państwa. Znaczenie tego typu armii jest bardzo mocno widoczne we wszelkich powstaniach wyzwoleńczych i w ogóle powstaniach, armie typu milicyjnego mają charakter defencyjny (obronny). Bardzo często siły zbrojne dzieli się na ofensywne i defensywne, polega…
…, straż leśna działa tylko na terenie lasów państwowych, CBA zajmuje się tylko korupcją, pewne podmioty mają pewne uprawnienia, czasem zakresy działań tych podmiotów nachodzą na siebie, dochodzi do rywalizacji, jest to również naturalna konsekwencja, negatywna, kolejny negatyw to taki, że każdy z podmiotów ma uprawnienia władcze, które powodują ograniczenie swobody obywateli, za tymi podmiotami idzie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz