Teoria bezpieczeństwa - wykłady, dr Lech Chojnowski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 8001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria bezpieczeństwa - wykłady, dr Lech Chojnowski - strona 1 Teoria bezpieczeństwa - wykłady, dr Lech Chojnowski - strona 2 Teoria bezpieczeństwa - wykłady, dr Lech Chojnowski - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, notatka zawiera informacje na temat: teoria zderzenia cywilizacji, metodologiczne określanie przyczyny wojen, podejście do bezpieczeństwa w Koncepcji i Strategicznej NATO, podejście do bezpieczeństwa w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, podejście do bezpieczeństwa w Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, strategia w walce z międzynarodowym terroryzmem, podejście do bezpieczeństwa w Strategii Bezpieczeństwa RP.

Teoria bezpieczeństwa TEMAT: podejścia do bezpieczeństwa część 2
Wykład nr 9
Prowadzący Lech Chojnowski
Podejście do bezpieczeństwa w Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Najnowsza amerykańska strategia bezpieczeństwa NSC została  ogłoszona 16 marca 2006 r. Należy zauważyć że w stosunku do poprzedniej jej odsłony z roku 2002 r zaszło w niej wiele zmian w sposobie myślenia o bezpieczeństwie. Chyba najważniejszą jest to że USA uważają się w niej za państwo znajdujące się w stanie wojny, co nie tylko odzwierciedla się w dalszej części dokumentu ale także niejako tłumaczy nam fakt różnego pojmowania zjawisk zachodzących we współczesnych świecie na linii USA-UE. Dokument w znaczący sposób zmienia swoją retorykę odchodząc trochę od jednostronnego charakteru prowadzonej dotychczas polityki. Wynika to być może z faktu, iż USA zauważyło jednak konieczność posiadania sojuszników w Europie i wydaje się, że za cenę ten współpracy postarają się być bardziej elastyczne w formułowaniu swojego stanowiska. Zdecydowanie najwięcej uwagi w tym dokumencie poświęcono zagrożeniu terrorystycznemu. Szczególną uwagę zwraca się na fakt, iż polityka bezpieczeństwa Stanów powinna być bardziej akcentowana na zagrożenia związane z użyciem broni masowego rażenia przez organizacje wywrotowe. Uważa się też, że USA powinno prowadzić wojnę z terroryzmem, w oparciu o swoich Zachodnich sojuszników, na każdym możliwym froncie działań. Przy tym, wyodrębniono sześć zadań, które mają współtworzyć nowa strategię w walce z międzynarodowym terroryzmem. 1. Ofensywa wojskowo-wywiadowcza - antyterrorystyczna koalicja powinna dawać jasne sygnały wszystkim państwom, które chciałby wspomagać terrorystów, że takie zachowanie jest niedopuszczalne i może prowadzić do użycia siły militarnej na ich terytorium. USA i sojusznicy muszą być gotowi wspierać takie państwa jak Pakistan, które dążą do wyplenienia ze swojego terytorium terrorystów (jednak bez pomocy z zewnątrz nigdy się im to nie uda). Stany Zjednoczone powinny także rozpocząć szeroko zakrojoną ofensywę na poziomie wywiadowczym we współpracy ze służbami swych sojuszników. 2. Ograniczenie dystrybucji oraz zabezpieczenie arsenałów BMR - USA powinno powziąć wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, iż terroryści nie uzyskają dostępu do BMR, dlatego tak ważnym jest zabezpieczenie „spadku” pozostawionego przez ZSRR. Należy też, w szczególności, zatrzymać atomowe programy tzw ,,państw upadłych”, takich jak Korea PN. i Iran. Dlatego tak ważnym jest budowanie międzynarodowej koalicji, która będzie w stanie wymusić na tych państwach odejście od swoich atomowych planów, poprzez wprowadzanie sankcji ekonomicznych i gwarancje bezpieczeństwa. Należy zaprzestać jałowych dyskusji, z kolei użycie siły militarnej powinno być ostatecznością.

(…)

… a także do obrony przed agresją z zewnątrz
- na państwie spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz samego państwa jako instytucji
- pozostałe podmioty mają charakter wtórny wobec państwa i reprezentują interesy transnarodowe lub subnarodowe. Mogą być także źródłami zagrożeń (terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana)
Definicja bezpieczeństwa narodowego.
Bezpieczeństwo narodowe
… strateg sprzed 2500 lat Sun Tzu zawyrokował „Z pewnością ten, kto w ogóle nie robi kalkulacji, zaprzepaszcza szansę zwycięstwa.. Z tego powodu, zawsze dokładnie analizuję sytuację, aby warunki konfrontacji były zupełnie jasne” Podobnie w Nowym Testamencie: „Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu…
…. i Iran. Dlatego tak ważnym jest budowanie międzynarodowej koalicji, która będzie w stanie wymusić na tych państwach odejście od swoich atomowych planów, poprzez wprowadzanie sankcji ekonomicznych i gwarancje bezpieczeństwa. Należy zaprzestać jałowych dyskusji, z kolei użycie siły militarnej powinno być ostatecznością. 3. Bezpieczeństwo narodowe - w związku z zagrożeniem ataku należy wzmocnić bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych, ponieważ obecne procedury mają głównie na celu utrzymywanie w poczuciu strachu opinię publiczną, a nie tworzenie prawdziwego programu zabezpieczeń. Do obecnych zadań należy przede wszystkim: a. Zreformować FBI - głównym problemem są braki kadrowe tej agendy b. Zintegrować działania policji stanowych, straży pożarnej i służby celnej c. Zwiększyć systemy zabezpieczeń…
… ekosystemu (zmiany klimatyczne; utrata różnorodności biologicznej; deforestation, pustynnienie i inne formy erozji; zmniejszenie się warstwy ozonowej; różnorodne zanieczyszczenia)
*problemy energii (wyczerpywanie zasobów naturalnych; niedobór i nierównomierna dystrybucja zasobów naturalnych; różnorodne formy zanieczyszczeń, wynikających z katastrof związanych z energią atom, transportem ropy, przemysłem…
… nie zawsze mają wspólną granicę *naród bez własnego państwa: np. Kurdowie, Cyganie
*państwo wielonarodowe, wielorasowe, wieloreligijne
*państwo narodowe
Zagrożenia:
*migracja (grupa x zdominowana przez migrację gr y -> migracja Chińczyków do Tybetu)
*konkurencja pionowa (grupa x zmienia się pod przygniatającym wpływem sąsiadującej grupy y)
*konkurencja pozioma (członkowei X przestają utożsamiać się ze swoją grupą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz