Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego

note /search

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Instytucjonalizacja

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2387

Bezpieczeństwo międzynarodowe: istota zasada niepodzielności bezpieczeństwa Bezpieczeństwo międzynarodowe to odmienny poziom analizy, bo odbywa się ona od strony śm. w tym kontekście bm jest identyfikowane z bezpieczeństwem zbiorowości, systemów międzynarodowych, większych całości, jakie funkcjon...

Bezpieczeństwo narodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 3710

Bezpieczeństwo narodowe: definiowanie wartości chronione w ramach polityki tego bezpieczeństwa w definicji akcentowany jest wątek eliminacji zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. To przeciwdziałanie zagrożeniom jest w...

Dylemat "securatization" czy "desecuratization"- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 3759

Dylemat „securatization” czy „desecuratization”? Dylemat czy włączać do starego sposobu (securitization) nietradycyjne, nowe obszary czy je pomijać (disecuritization). istota dylematu i “szkoła kopenhaska” Szkoła kopenhaska jest najbardziej znana, ale nie jedyna. Szkoła walijska(bezpieczeństwo je...

Ewolucja zakresu bezpieczeństwa po zimnej wojnie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2373

Ewolucja zakresu bezpieczeństwa po zimnej wojnie zakres przedmiotowy Gen. ten zakres dotyczy dwóch zjawisk - (1)sekurytyzacji obszarów w których mogą powstawać zagrożenia bezpieczeństwa a pod drugie (2)identyfikacja obszarów, w których należy podejmować działania na rzecz zapewniania bezpieczeństw...

Główne pytania badawcze w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego- op...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2884

Główne pytania badawcze w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Co to jest `bezpieczeństwo'? Bezpieczeństwo jest identyfikowane głównie z eliminowaniem zagrożeń, głównie tych, które zagrażają przetrwaniu. Długo więc bezpieczeństwo identyfikowano z przetrwaniem. Mimo tego nie są to pojęcia tożs...

Istota zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2142

Istota zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Analizując zagrożenia trzeba uwzględnić ich kontekst subiektywny i obiektywny. Zagrożenie jest stanem świadomości podmiotu(kontekst subiektywny). Istnieje też jednak strona obiektywna zagrożeń: realne zjawiska i procesy oraz warunkujące je czynniki, ...

Koncepcja "human security"- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 4886

Koncepcja „human security” Wiąże się z pytaniem - kogo bezpieczeństwo? A odpowiedzią jest jednostka ludzka, to ona staje się punktem odniesienia przy zapewnianiu bezpieczeństwa. Ta koncepcja wiąże się ze szkolą walijską - czołową postacią jest Kenneth Booth. Ta szkoła pojawiła się w latach 90tych i...

Koncepcja "sustainable security"- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1442

Koncepcja „sustainable security” Pojawiła się w USA w 2008 r. w kontekście krytyki myślenia G. W. Busha. Najlepiej przetłumaczyć to jako samopodtrzymujące się bezpieczeństwo. Brundgandt? Pani premier Norwegii uznała, że rozwój samopodtr...

Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 4186

Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego. Koncepcja równowagi sił Jest klasyczną koncepcją charakterystyczną dla westfalskiego systemu SM. Istota jej to zapobieganie hegemonii jednego, dwóch albo grupy państw w środowisku mn. jest koncepcj...

Ogólne rozumienie bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2863

Ogólne rozumienie bezpieczeństwa. Łac. sine cura - securitas - bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to stan pewności, zabezpieczenia, stan braku zagrożenia, poczucia braku zagrożenia, ochroną przed zagrożeniami. Daniel Lerne napisał, że bezpieczeństwo jest identyfikowane z pewnością i oznacza brak zagro...