Bezpieczeństwo międzynarodowe - Instytucjonalizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Instytucjonalizacja - strona 1

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo międzynarodowe:
istota
zasada niepodzielności bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo międzynarodowe to odmienny poziom analizy, bo odbywa się ona od strony śm. w tym kontekście bm jest identyfikowane z bezpieczeństwem zbiorowości, systemów międzynarodowych, większych całości, jakie funkcjonują w śm, globu jako całości. Podstawowym czynnikiem, który sprawia, że zainteresowanie tym bezpieczeństwem wzrasta jest narastanie współzależności międzynarodowych. Państwa i społeczeństwa połączone gęstą siecią więzi wzajemnie warunkują swoje bezpieczeństwo. Interesy bezpieczeństwa jednych państw, stają się współzależne do interesów bezpieczeństwa innych państw. W tych warunkach narodowe interesy bezpieczeństwa poszczególnych państw wkomponowywane są w szersze struktury ładu międzynarodowego a więc zależą od sposobu zorganizowania i funkcjonowania śm. Wytwarza się wspólnota interesów bezpieczeństwa państw. Chcąc zdefiniować pojęcie bm trzeba podkreślić, że nie jest ono sumą bezpieczeństw narodowych, gdyż tworzy rodzaj nowej jakości. W kontekście tej nowej jakości o istocie bm stanowi `zespół norm, mechanizmów instytucjonalnych i innych rozwiązań, które zapewniają państwom poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość istnienia i rozwoju bez nacisków z zew. Jest ono(bm) zjawiskiem systemowym(funkcjonującym na poziomie śm) i interakcyjnym, a więc osiąganym tylko poprzez współpracę i wzajemną redukcję zagrożeń'. Ta def. podkreśla, że sposób zorganizowania śm przesądza o poziomie bm. Kluczową rolę w tym sposobie zorganizowania śm odgrywają zaś instytucje międzynarodowe. Wzrost poziomu instytucjonalizacji śm przyczynia się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa międzynarodowego.
Naturalną konsekwencją pojawienia się pojęcia bm jest pojawienie się zasady niepodzielności bezpieczeństwa, jako jednej z zasad myślenia o bm. Ta zasada oznacza, że nie można odrywać bezpieczeństwa jednych państw od bezpieczeństwa innych. Jedne państwa nie mogą realizować swoich interesów bezpieczeństwa, swojego prawa do bezpieczeństwa, kosztem innych. Ta zasada obejmuje nie tylko wartości istotne dla poszczególnych państw, ale też wartości wspólne dla danego systemu międzynarodowego(współpraca, stabilność, pokój).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz