Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych- opracowanie - strona 1 Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych- opracowanie - strona 2 Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Pojęcia ogólne
O bezpieczeństwie mówimy wtedy, gdy brak jest zagrożeń w postaci użycia siły, groźby bądź prawdopodobieństwa jej użycia. Chodzi przede wszystkim o siłę zbrojną, czyli o groźbę wojny, interwencji, okupacji, szantażu.
Bezpieczeństwo jest nieodzownie związane z żywotnymi interesami narodowymi
Sojusze i wspólnoty bezpieczeństwa - NATO i UE
Sojusze: jednostronne/ dwustronne/ kilkustronne/ wielostronne (grupowe)
Istnieje zgoda co do tego, że istota sojuszu jest zobowiązanie do przyjścia z pomocą temu państwu członkowskiemu, w stosunku do którego nastąpiła agresja - zewnętrzny atak zbrojny, lub któremu taka agresja zagraża. Kluczowe znaczenie w porozumieniach sojuszniczych ma sformułowanie klauzuli casus foederis, czyli zdefiniowania aktu uruchamiającego realizację zobowiązań sojuszniczych.
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego:
Rada programuje i nadzoruje bieżącą działalność sojuszu oraz określa główne kierunki jego strategii polityczno-wojskowej. Stanowi także forum bieżącej konsultacji i wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa międzynarodowego. Decyzje Rady podejmowane są w drodze konsensusu
Komitet Planowania Obrony - uczestniczą ministrowie obrony państw członkowskich
Komitet Wojskowy - tworzony przez szefów sztabów wszystkich państw członkowskich
Komitetowi Wojskowemu oraz Międzynarodowemu Sztabowi Wojskowemu podlegają zintegrowane siły zbrojne NATO, którymi kierują głównodowodzący tymi siłami w Europie (SACEUR) i na Atlantyku (SACANT).
Unia Europejska
Nie klasyczny sojusz wojskowy, ale wspólnota bezpieczeństwa (taki typ stosunków między państwami, w którym konflikt pomiędzy nimi jest całkowicie niemożliwy)
Systemy bezpieczeństwa zbiorowego - ONZ i OBWE
Mają zapobiegać agresji między członkami.
System bezpieczeństwa zbiorowego składa się z :
Zakazu wojny
Nakazu pokojowej regulacji sporów
Przestrzegania ogólnych zasad stosunków międzynarodowych
Agresor spotka się z reakcją postaci sankcji
Decyzja o zastosowaniu sankcji
Całość systemu ujęta jest w organizację międzynarodową
Głównym celem Narodów Zjednoczonych jest utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwaniu, tłumieniu wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju. Ludy Narodów Zjednoczonych są zdecydowane uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny, a w tym celu zapewnią przyjęcie zasad i ustalenia metod, aby siła zbrojna używana była wyłącznie we wspólnym interesie.


(…)

… metod, aby siła zbrojna używana była wyłącznie we wspólnym interesie.
Jednym z jej organów głównych jest Rada Bezpieczeństwa ONZ, na którą członkowie postanowili nałożyć główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
RB może zarządzić:
Akcję zbrojną
Istnienie zagrożenia, lub zagrożenia pokoju, aktu agresji
Sankcje
Operacje utrzymywania pokoju:
Zgoda zwaśnionych stron…
… bezpieczeństwa: oddziałują na bezpieczeństwo wewnętrzne państw
kształtują relacje bezpieczeństwa państw danego regionu
wpływają na percepcję i politykę bezpieczeństwa państw spoza regionu
Regionalizm ekonomiczny
Regionalizm ekonomiczny można określić jako prowadzoną na preferencyjnych warunkach współpracę i integrację ekonomiczną gospodarek położonych w danym regionie geograficznym. Regionalna integracja gospodarcza jest procesem, w którym stopniowo likwidowane są bariery pomiędzy gospodarkami i tworzone wspólne instytucje. Można wyróżnić jej następujące formy (etapy):
Preferencyjna strefa handlu - obniżenie taryf celnych
Strefa wolnego handlu - zniesienie taryf celnych
Unia celna - wspólna zewnętrzna taryfa celna
Wspólny rynek - zniesienie przeszkód w przepływie czynników produkcji Unia ekonomiczna
… międzynarodowych w parlamencie, ważny jest ustrój
- instytucjonalizm współpracy międzynarodowej
Potrzeba instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej ujawnia się wtedy, kiedy dotychczasowe działania i doświadczenia państw jawią się jako korzystne.
Miękkie prawo międzynarodowe - niski poziom zobowiązań i ogólnikowy charakter.
Proces instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej rozpatruje się w kategoriach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz