Dylemat "securatization" czy "desecuratization"- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 3584
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dylemat Dylemat Dylemat

Fragment notatki:

Dylemat „securatization” czy „desecuratization”?
Dylemat czy włączać do starego sposobu (securitization) nietradycyjne, nowe obszary czy je pomijać (disecuritization).
istota dylematu i “szkoła kopenhaska”
Szkoła kopenhaska jest najbardziej znana, ale nie jedyna. Szkoła walijska(bezpieczeństwo jednostki),
Szkoła paryska (podejście instytucji aparatu państwowego).
Szkoła kopenhaska - główne postacie: Ole Wæver, związani z Instytutem Badań Pokoju w Kopenhadze, główne dzieło szkoły (1998) - „Security: A New Framework for Analysis” (autorzy: Barry Buzan, Ole Wæver i Jaap de Wilde) - przykład konstruktywistycznego podejścia do zapewniania bezpieczeństwa, bezpieczeństwo jako konstrukcja społeczna.
Główne założenia szkoły:
1) Niezbędne jest pokazywanie faktycznych, rzeczywistych problemów bezpieczeństwa w SM po zimnej wojnie, nieograniczonych do komponentu wojskowego. Negowano nawet niektóre problemy, np. problemy środowiska, prawa człowieka,
2) Poszerzanie rozumienia bezpieczeństwa - o wymiary niewojskowe. Towarzyszyło pytanie o granice - które problemy zaliczyć a które nie do obszaru analizy bezpieczeństwa. Czy jest możliwe wytyczenie linii rozgraniczenia,
3) Eksponowanie intersubiektywnego rozumienia, odczuwania bezpieczeństwa. Intersubiektywność jest charakterystyczna dla konstruktywizmu społecznego.
Główne kategorie szkoły kopenhaskiej:
1. Sektory/wymiary bezpieczeństwa
2. Kategoria sekurytyzacji - dotyczy myślenia o zagrożeniach bezpieczeństwa. Wiąże się z pytaniem czy dane zagrożenie (problem) jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Wątek intersubiektywności bezpieczeństwa. Procesowi sekurytyzacji towarzyszy dylemat - czy z punktu widzenia praktyki życia politycznego definiowanie problemów w zakresie bezpieczeństwa jest zjawiskiem negatywnym czy pozytywnym? Sekurytyzacja może oznaczać, że mamy do czynienia z niepowodzeniem w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo zawsze oznaczało możliwość stosowania nadzwyczajnych środków. Jak daleko sekurytyzować? Być może sekurytyzacja jest aktem rozpaczy w kontekście niepowodzenia tradycyjnych politycznych sposobów rozwiązywania problemów społecznych. Gdzie jest granica zaliczania pewnych problemów do problemów bezpieczeństwa? Ten dylemat jest jednak głębszy. Skala i zakres sekurytyzacji lub braku sekurytyzacji wcale nie musi odzwierciedlać intersubiektywnego przekonania co do poczucia bezpieczeństwa ale może być elementem świadomie rozgrywanej gry dyplomatycznej.
3. Pojęcie regionalnego kompleksu bezpieczeństwa - pewna wspólnota problemu bezpieczeństwa w odniesieniu do danego obszaru/regionu, w sensie, że te problemy się wzajemnie warunkują i nakładają. Jednych problemów nie można rozwiązać w oderwaniu od innych. W Europie, Ameryce Płd., na Bliskim Wschodzie itp. używaniu tego pojęcia towarzyszy przesłanie, że we współczesnym świecie globalizacji istotną cechą jest wzrost znaczenia regionalnych problemów bezpieczeństwa.


(…)

… itd. sprzyjają sekurytyzacji.
Procesy globalizacji → np. problem cyberprzestrzeni, zmiany klimatu - konsekwencje, digitalizacja życia społecznego.
koncepcja wszechstronnego bezpieczeństwa
Odzwierciedla założenia szkoły kopenhaskiej i mechanizm sekurytyzacji. Był to proces rozłożony w czasie. U podstaw mechanizmu tworzenia tej koncepcji legły inspiracje środowisk naukowych, które z czasem zyskiwały…
… było podtrzymywane przez środowiska naukowe w „Foreign Affairs” (amerykański dwumiesięcznik publikowany przez Radę Stosunków Międzynarodowych utworzoną w Nowym Jorku w 1921 r.) Teuchman (?) podkreśliła, że logika procesów międzynarodowych sugeruje poszerzanie rozumienia bezpieczeństwa mn. z uwzględnieniem procesów gospodarczych, ekologicznych i demograficznych.
Jednym z pierwszych państw, które zaakceptowało…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz