Koncepcja "human security"- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 4865
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja

Fragment notatki:

Koncepcja „human security”
Wiąże się z pytaniem - kogo bezpieczeństwo? A odpowiedzią jest jednostka ludzka, to ona staje się punktem odniesienia przy zapewnianiu bezpieczeństwa. Ta koncepcja wiąże się ze szkolą walijską - czołową postacią jest Kenneth Booth. Ta szkoła pojawiła się w latach 90tych i stała się dopełnieniem nurtu analizy, jaki wytworzył się w szkole kopenhaskiej o miejsce jednostki ludzkiej.
geneza i ewolucja
Prapoczątki dla myślenia o zapewnianiu bezpieczeństwa jednostce ludzkiej pojawiły się w latach 70tych XX w. Podjęto wówczas badania w celu kształtowania bardziej stabilnego ładu światowego, który problem bezpieczeństwa traktowałby nie tylko z perspektywy jednostki ludzkiej, pojedynczego człowieka. Związane to było z projektem badawczym World Order Modern Project. W latach 60tych raporty Klubu Rzymskiego miały na celu zebranie intelektualistów diagnozujących o stanie świata i na ich podst. ustalać politykę. Podkreślano istnienie problemów wspólnych dla całego świata - ubóstwo, bezrobocie, urbanizacja, odrzucanie tradycyjnych wartości, przyrost demograficzny, niedożywienie, wyczerpywanie nieodnawialnych zasobów naturalnych. Tworzą one wyzwania i zagrożenia dla wszystkich - państw, globu jako całości, ale i pojedynczych jednostek ludzkich.
Na pocz. lat 80tych w raporcie Brandta o stosunkach północ - południe, podkreślono, ze wspólnym interesem ludzkości jest przetrwanie. Jego realizacja wymaga rozwiązania problemów wojny i pokoju, ale także eliminowania ubóstwa, głodu, dysproporcji w poziomie rozwoju. Przyniosą one bowiem zmiany nie tylko dla narodów, ale i jednostek ludzkich. Raport ten zawierał wizję akceptowaną przez polityków(Brandt był w Międzynarodówce Socjalistycznej). Nie było tu więc tylko komponentu intelektualnego, ale i akceptacja polityczna. W 1991 r. przyjęto Sztokholmską Inicjatywę na rzecz Globalnego Zarządzania, gdzie nawoływano do poszerzenia koncepcji bezpieczeństwa, tak by obejmować problemy wynikające z ograniczeń rozwoju, obciążeń środowiska, nadmiernego postępu gospodarczego, bo te problemy dot. też jednostek ludzkich. W roku 95' w ramach ONZ opublikowano raport Nasze Globalne Podwórko, w którym stwierdzono, że koncepcja globalnego bezpieczeństwa powinna odejść od państw na rzecz pójścia w kierunku jednostek ludzkich a także planety(po środku bezpieczeństwo państw)
UNDP w 94r. opublikowało raport Redefining security: human - wyeksponowano tu więc problem jednostki ludzkiej. Kanada i Indie to państwa szeroko zaangażowane w promocję koncepcji problemu jednostek ludzkich.
istota i zakres
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz