Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego - strona 2

note /search

Subiektywne i obiektywne elementy bezpieczeństwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 7028

Subiektywne i obiektywne elementy bezpieczeństwa: istota relacji między tym, co obiektywne i subiektywne model Daniela Frei'a zjawisko dylematu bezpieczeństwa Przy analizie tego trzeba uwzględniać dwie warstwy - tego, co subiektywne i obiektywne. Uwzględnia się obiektywny stan rzeczywistości, al...

Systemowe uwarunkowania ewolucji zagrożeń bezpieczeństwa- czynnik proc...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1463

Systemowe uwarunkowania ewolucji zagrożeń bezpieczeństwa - czynnik procesów globalizacji. Procesy globalizacji kreują środowisko dla nowych jakościowo zagrożeń, np. ścieśnianie czasu i przestrzeni - przestrzeń i czas nie są barierą, powodują że wiele zagrożeń nie ma określonego terytorium(odterytor...

Zagrożenia asymetryczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 2912
Wyświetleń: 8113

Zagrożenia asymetryczne: Istota Współcześnie zmienia się sposób ich rozumienia. Są związane z transgraniczną aktywnością podmiotów niepaństwowych, ze specyficzną metodą działania, która jest im właściwa. Pojęcie zagrożeń asymetrycznych podlega obecnie ewolucji. Było używane także w okresie

Zakres i specyfika zagrożeń bezpieczeństwa w Europie po zimnej wojnie-...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1561

Zakres i specyfika zagrożeń bezpieczeństwa w Europie po zimnej wojnie: zakres zagrożeń Wrzesień 1995 r. - w czasie seminarium zorganizowanego pod auspicjami OBWE - wątek politycznej akceptacji - zagrożenia po zimnej wojnie podzielono na: 1) Zagrożenia polityczno-wojskowe - np. niedostateczny pozi...

Zimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2478

Zimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa. Wówczas ukształtowane rozumienie bezpieczeństwa było przede wszystkim pochodną istniejącego wówczas dwubiegunowego ładu międzynarodowego. Bezpieczeństwo było zapewniane przede wszystkim poprzez strategię wzajemnego odstraszania, która była jednocześnie strat...

Ewolucja działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 714

Ewolucja działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa. Prawdopodobieństwo klasycznych konfliktów jest niewielkie. To co jest problemem to nieklasyczne, nietradycyjne wojny, ale przede wszystkim zagrożenia nietypowe, np. asymetryczne,

Dylemat bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2828

Dylemat bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W koncepcjach bezpieczeństwa pojawia się problem rozważania czy bezpieczeństwo narodowe czy międzynarodowe. Ten dylemat jest jednak trochę pozorny. Bezpieczeństwo państwa we współczesnym świecie ma charakter międzynarodowy.