Subiektywne i obiektywne elementy bezpieczeństwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4851
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Subiektywne i obiektywne elementy bezpieczeństwa- opracowanie - strona 1 Subiektywne i obiektywne elementy bezpieczeństwa- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Subiektywne i obiektywne elementy bezpieczeństwa:
istota relacji między tym, co obiektywne i subiektywne
model Daniela Frei'a
zjawisko dylematu bezpieczeństwa
Przy analizie tego trzeba uwzględniać dwie warstwy - tego, co subiektywne i obiektywne. Uwzględnia się obiektywny stan rzeczywistości, ale też subiektywnego poczucia bezpieczeństwa. Komplikuje to więc zmiana obiektywnej rzeczywistości i zmiany odczuwaniu bezpieczeństwa.
Alfred Wolfers pisał, że bezpieczeństwo w obiektywnym sensie to brak zagrożenia dla posiadanych wartości. W subiektywnym sensie oznacza brak obaw, ze te wartości zostaną zaatakowane. To stwierdzenie Wolfersa oznacza, że, obrazując problematykę bezpieczeństwa, należy uwzględniać sferę rzeczywistości, w której powstają zagrożenia i w której podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom, ale tez należy uwzględniać sferę świadomości, w której dokonuje się percepcja zagrożenia, w której kształtowane jest poczucie bezpieczeństwa lub jego braku.
b) Model Daniela Frei'a
Obiektywna niepewność
Duża mała
Brak bezpieczeństwa
obsesja
Fałszywe bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
Subiektywna niepewność
Duża
mała Stan braku bezpieczeństwa - czynnik psychologiczny może być wykorzystywany w polityce wewnętrznej - Łukaszenka buduje poczucie zagrożenia z zewnątrz, aby mieć możliwości bardziej uzasadnionego oddziaływania na wew. System polityczny.
Stan obsesji istnieje, gdy państwo interpretuje zagrożenia jako poważne, gdy w istocie te zagrożenia nie ś atak poważne.
Fałszywe bezpieczeństwo - gdy obiektywne zagrożenie w śm jest duże, ale ośrodek decyzyjny postrzega je jako małe zagrożenie. Klasyczny przykład tego to syt. Z realizacją ataku Hitlera na ZSRR, gdy Stalin uważał, ze po podpisaniu paktu Ribbentrop - Mołotow taki atak jest niemożliwy.
Stan bezpieczeństwa wyst. Gdy obiektywny stan rzeczywistości jest adekwatnie postrzegany przez ośrodek decyzyjny, społeczeństwo. Jest korelacja między odbiorem zagrożeń a ich rzeczywistym bytem.
dylemat bezpieczeństwa jest podstawą myślenia w koncepcjach bezpieczeństwa. Sama koncepcja pochodzi z początku lat 50-tych XX w. Twórcą jest John Hertz. Punktem wyjścia do analizy dylematu bezpieczeństwa jest poliarchiczne śm - bo tam on powstaje. W takim śm państwa działają wokół self-help system. W tym środowisku dylemat bezpieczeństwa dot. dwóch spraw: dylemat motywacji - wiąże się z pytaniem jak potraktować działania państwa, które podjęło decyzję o wzmocnieniu swojego potencjału wojskowego. Pojawia się pytanie jaka jest motywacja wzmocnienia tego potencjału? Czy chodzi o to by poczuć się bezpieczniej, czy też to państwo chce zaatakować? Państwa własne działania na rzecz bezpieczeństwa z zasady postrzegają i prezentują jako defensywne. Z kolei elementem dylematu bezpieczeństwa jest to, ze działania innych państw postrzegane są jako ofensywne. Jest tu więc wyraźna asymetria postrzegania działań własnych i innych. Postrzeganie działania innych państw wynika z wymogów myślenia strategicznego - przygotowania na najgorszy wariant sytuacji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz