Systemowe uwarunkowania ewolucji zagrożeń bezpieczeństwa- czynnik procesów globalizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemowe uwarunkowania ewolucji zagrożeń bezpieczeństwa- czynnik procesów globalizacji - strona 1

Fragment notatki:

Systemowe uwarunkowania ewolucji zagrożeń bezpieczeństwa - czynnik procesów globalizacji.
Procesy globalizacji kreują środowisko dla nowych jakościowo zagrożeń, np. ścieśnianie czasu i przestrzeni - przestrzeń i czas nie są barierą, powodują że wiele zagrożeń nie ma określonego terytorium(odterytorialnienie), wiąże się z tym stworzenie transnarodowej przestrzeni społecznej - oznacza mobilność jednostek i grup społecznych, która wykracza poza granice państw. W tych realiach kreowane są zagrożenia o nowych jakościowo cechach.
Te cechy tworzą rodzaj infrastruktury procesów globalizacji - np. Internet, globalny obieg kapitału.
Procesy globalizacji wiążą się z większą mobilnością ludzi.
W tych warunkach mamy do czynienia z kreowaniem nowego rodzaju wrażliwości i podatności państw i systemów społecznych na nowe zagrożenia.
Różnorodność tych zagrożeń:
 Wzrost dostępu do technologii produkcji broni masowego rażenia (9 państw). Wejście w jej posiadanie przez podmioty niepaństwowe. Łatwiejsze jest wejście w posiadanie tzw. brudnej broni(promieniowanie). Procesy globalizacji mogą tworzyć przesłanki dostępu do broni masowego rażenia przez te podmioty.
 Większe możliwości działania mają międzynarodowe grupy przestępcze. Intensyfikacja transnarodowych zagrożeń bezpieczeństwa. J. Rousseau użył określenia „rewolucja umiejętności”, która może być źródłem negatywnych konsekwencji dla bezpieczeństwa.
 Groźba załamania się cyberprzestrzeni światowych finansów.  Powiększanie się obszarów ubóstwa i możliwe na tym tle konflikty, te we wnętrzu państwa jak i w środowisku mn. Marginalizacja i wykluczenie pewnych grup społecznych. Efektem są procesy migracji, mechanizm push and pull, bo ubóstwo wypycha, bogactwo przyciąga. Bieda może oznaczać radykalizację zachowań, przystępowanie do pewnych organizacji, które dążą do likwidacji tego, kto jest tego przyczyną. To nie jest problem tylko społeczno-ekonomiczny.
 Brak zrównoważenia przepływu wartości kulturowych, które głównie z państw bogatych są transmitowane do państw biednych - zagrożenia dla odrębności kulturowej. W latach 70. koncepcja nowego międzynarodowego ładu informacyjnego (równoważenie).
 Zmiany w środowisku naturalnym - problem zmian klimatu, mamy w tym względzie do czynienia z polityczną akceptacją, ale w różnym stopniu.
 Wzrost społecznych napięć we wnętrzu państw - ograniczenie regulacyjnej funkcji państw - upadanie państw. Państwa takie korzystają z parawanu suwerenności.
W tych warunkach wskazuje się, że ewolucji podlega także zakres wartości chronionych, nową jest ochrona zasobów informacji.
W takich warunkach nie ma sensu podział na BN i BM.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz