Zagrożenia asymetryczne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2912
Wyświetleń: 8127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia asymetryczne- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zagrożenia asymetryczne:
Istota
Współcześnie zmienia się sposób ich rozumienia. Są związane z transgraniczną aktywnością podmiotów niepaństwowych, ze specyficzną metodą działania, która jest im właściwa.
Pojęcie zagrożeń asymetrycznych podlega obecnie ewolucji. Było używane także w okresie zimnej wojny, miało państwocentryczny charakter. Asymetria dotyczyła nierówności zasobów jakimi dysponowały państwa.
Współcześnie całkowite odejście od takiego myślenia, w stronę podmiotów niepaństwowych. Zagrożenia asymetryczne coraz bardziej związane są z odrębnością metod działania, które nie podlegają żadnym ograniczeniom.
Po trzecie - asymetria formalnego statusu. Praworządność państwa przeciw organizacjom terrorystycznym.
Uwarunkowania
To środowisko jest tworzone przez procesy globalizacji i transnacjonalizacji. I jedne i drugie są zjawiskami pozytywnymi. Mogą być wykorzystywane negatywnie. W literaturze socjologicznej pojawiła się koncepcja, że te procesy tworzą struktury politycznych możliwości, szanse działania, aktywności, dość dogodne środowisko dla zorganizowanych grup przestępczości, grup terrorystycznych.
Procesom globalizacji towarzyszy uwolnienie aktywności grup społecznych - mechanizm dyfuzji i mobilizacji (?) oddolnej. W takich warunkach podmioty transnarodowe ulegają procesowi sekurytyzacji, a także stają się nośnikami siły, ograniczając monopol państwa na dysponowanie siłą, przemocą. Mamy do czynienia z uwolnieniem ciemnej strony procesów globalizacji. Procesy globalizacji tworzą takie motywacje, tworzy się zapotrzebowanie na reakcje obronne.
Funkcjonowanie
W warunkach procesów globalizacji wystąpił transfer podmiotowości i pola działania z sektora publicznego kontrolowanego przez państwa do sektora prywatnego wymykającego się spod kontroli państw - proces transnarodowej mobilności czynników destrukcji. Dowartościowanie podmiotowości grup społecznych.
Głównym problemem jest to, że terroryzm jest motywowany politycznie, jest środkiem stymulacji zmiany politycznej, a nie liczba ofiar jako taka.
Zasady/potencjał organizacji terrorystycznych:
 Motywacja religijna - akceptowana jest danina życia a wtedy możliwość odstraszania nie istnieje(ataki samobójcze);
 Dążenie do stosowania broni masowego rażenia;
 Fundamenty struktury sieciowej;
 Wykorzystywanie technologii informacyjnej (Internet itp.) do przeprowadzania ataków, pozyskiwania nowych członków, instruktaż;
 Wykorzystywanie działających w skali globu mediów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz