Zimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa.
Wówczas ukształtowane rozumienie bezpieczeństwa było przede wszystkim pochodną istniejącego wówczas dwubiegunowego ładu międzynarodowego.
Bezpieczeństwo było zapewniane przede wszystkim poprzez strategię wzajemnego odstraszania, która była jednocześnie strategią wzajemnie gwarantowanego zniszczenia. Polegało na zdolności zadania działania odwetowego. Nie było pokusy zadania działania jako strona pierwsza. W takich warunkach bezpieczeństwo w istocie oznaczało brak wojny. Pokój negatywny - polegający na braku wojny (1969).
W tych warunkach kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i pokoju miał czynnik wojskowy. Ukształtowało się w takich warunkach specyficzne rozumienie bezpieczeństwa:
1) Państwocentryczne podejście do zapewniania bezpieczeństwa - państwo było przedmiotem obrony w zakresie polityki bezpieczeństwa, tworzyło punkt odniesienia w analizie bezpieczeństwa.
2) Bezpieczeństwo traktowane w kategoriach gry o sumie zerowej - wzrost bezpieczeństwa jednego podmiotu oznaczał spadek u drugiego. Ignorowanie zasady niepodzielności bezpieczeństwa. Relatywizacja bezpieczeństwa - realizacja bezpieczeństwa jednego podmiotu kosztem drugiego.
3) Polityka bezpieczeństwa była nakierowana na chronienie geopolitycznych stref wpływów - polityczno-terytorialnego status quo. Rywalizacja na obrzeżach, sztabowe gry wojenne zaczynały się od konfliktu na tle dostępu do Berlina Zachodniego.
4) Podstawowe znaczenie przypisywano zagrożeniom wojskowym i efektywnej obronie przeciw nim. Bezpieczeństwo i obrona przed innymi zagrożeniami wojskowymi były synonimami.
5) Bezpieczeństwo definiowano w kategoriach negatywnych - w sensie braku zagrożeń.
6) Tak rozumiane bezpieczeństwo (pkt. 1 - 5) miało tzw. redukcjonistyczny charakter. Było zredukowane do państwa, z pominięciem innych podmiotów i zredukowane do polityczno-wojskowego wymiaru.
7) Statyczne rozumienie bezpieczeństwa. Zorientowane na zachowanie polityczno-terytorialnego statusu quo.
Tworzy to tło do rozumienia zachodzących zamian. Największe przyśpieszenie miało miejsce po zakończeniu zimnej wojny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz