Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 4151
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego- opracowanie - strona 1 Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego- opracowanie - strona 2 Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego.
Koncepcja równowagi sił
Jest klasyczną koncepcją charakterystyczną dla westfalskiego systemu SM. Istota jej to zapobieganie hegemonii jednego, dwóch albo grupy państw w środowisku mn. jest koncepcją antyhegemoniczną. Jest i była koncepcją zawodną. Zapobiegając hegemonii niekoniecznie zapobiegała wojnom, konfliktom. We współczesnym myśleniu całkowicie się jej nie odrzuca, jest i dzisiaj obecnie w środowisku mn.
Koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego
Wyrasta bezpośrednio z krytyki mechanizmu równowagi sił. Uważa, że jest on zawodny, więc jest konieczne zastąpienie go innym mechanizmem. Wyrazem poszukiwania innych rozwiązań było utworzenie Ligi Narodów, która pierwsza odwoływała się do koncepcji bezpieczeństwa zbiorowego. Ułomność LN, brak jej powszechności, reprezentatywności sprawiło, że „korzystanie” z koncepcji bezpieczeństwa zbiorowego było ułomne. Więc przy tworzeniu ONZ wyciągnięto wnioski, ale przyjęto koncepcję bezpieczeństwa zbiorowego. System ONZ jest oparty na tej koncepcji.
Założenia:
W Karcie NZ filozofię koncepcji bezpieczeństwa zbiorowego konkretyzuje zasada 5. zawarta
w art. 2 KNZ. Na podstawie decyzji RB organizacja ma prawo i obowiązek podjęcia działań w odniesieniu do państwa, które zostało uznane za agresora. Żaden członek organizacji nie ma prawa przyjść z pomocą temu państwu - agresorowi.
Bezpieczeństwo zbiorowe a zbiorowa obrona
Bezpieczeństwo zbiorowe jest filozofią działania wobec zagrożeń, przypadkom agresji, które powstają wewnątrz danego systemu mn. Uczestnicy tego systemu zobowiązani są do kolektywnego przeciwstawienia się agresorowi.
Zbiorowa obrona dotyczy przede wszystkim sojuszy mn. (grup państw), które jednoczą swoje wysiłki przeciw zagrożeniu, które istnieje na zewnątrz tego systemu.
W systemie bezpieczeństwa zbiorowego bezpieczeństwo nie wynika z równowagi sił ale wnika z przewagi nad agresorem, przewagi znacznej. Ten system nie jest skierowany przeciw konkretnemu agresorowi ale przeciwko jakiemukolwiek agresorowi, który pojawia się w systemie.
Zasady koncepcji bezpieczeństwa zbiorowego:
1) U podstaw leży założenie o możliwości przezwyciężenia mechanizmu polegania na własnych siłach. W obliczu agresji państwo w takim systemie ma prawo liczyć na wsparcie innych państw. W związku z tym nie musi polegać na własnych siłach. Istotnym elementem koncepcji jest wyrzeczenie się przez państwa we wzajemnych stosunkach stosowania siły, agresji.
2) Kwestia zamiany w środowisku mn. System bezpieczeństwa zbiorowego delegalizuje wojnę, jedyne co akceptuje to tzw. pokojowa zmiana. Istotna rola w zjednoczeniu Niemiec.
3) Istotną zasadą jest poszerzenie koncepcji narodowych interesów i interesy społeczności mn. Jako całości. Identyfikacja interesów z państwem napadniętym, tak by nie musiało polegać na własnych siłach.


(…)

… ze sobą. Podstawową filozofią działania jest dążenie do szczerzenia demokracji. Są państwa, które są wielkimi zwolennikami tej teorii - np. Stany Zjednoczone, Sojusz Północnoatlantycki. Strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych wojnę z terroryzmem określa jako wojnę idei.
Główni teoretycy to Michael Doyle, Bruce Russett. Inspirację intelektualną tworzyła filozofia Immanuela Kanta, zwłaszcza teoria…
… liberalnych systemów politycznych łatwiej jest pokojowo regulować spory. Są świadomi, że demokratyczne wartości są w stanie same z siebie tworzyć pokojowe warunki ale są przesłankami.
Koncepcja wspólnego bezpieczeństwa
Pojawiła się w okresie zimnej wojny. Zaproponowana w raporcie przygotowanym przez ówczesną międzynarodówkę socjalistyczną „Raport komisji Palmego” opublikowanym w 1982 r. To jest okres wzrostu napięć między wschodem a zachodem. Drugi moment kulminacyjny okresu zimnej wojny.
Zaproponowano, że świat jest coraz bardziej współzależny. W tych warunkach żaden z bloków, żadne państwo nie jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa poprzez indywidualne działanie. Konieczne jest współdziałanie. Koncepcja ta bardzo wyraźnie wylansowała ideę niepodzielności bezpieczeństwa.
Koncepcja bezpieczeństwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz