Bezpieczeństwo narodowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 3654
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo narodowe- opracowanie - strona 1 Bezpieczeństwo narodowe- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo narodowe:
definiowanie
wartości chronione w ramach polityki tego bezpieczeństwa
w definicji akcentowany jest wątek eliminacji zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. To przeciwdziałanie zagrożeniom jest wiodącym nurtem działania na rzecz bezpieczeństwa narodowego. To zaś powoduje, że bezpieczeństwo narodowe nie jest tylko kwestią posiadania potencjału zbrojnego, który umożliwia odparcie ataku zew., ale także wiąże się z kształtowaniem śm, który taki atak utrudni/uniemożliwi a to oznacza, że bezpieczeństwo narodowe jest obszarem działań polityki zagranicznej. Kwestia bezpieczeństwa współcześnie to nie tylko posiadanie armii, ale też członkostwo w om(NATO, UE), działania w śm. W kontekście nastawienia na eliminowanie zagrożeń zew. już w latach 60-tych XX w. Berkovic i Bock definiowali bezpieczeństwo narodowe jako `zdolność narodu do ochrony jego wew. wartości przed zagrożeniami zew.' Podobnie W. Lippman pisał, ze `bezpieczeństwo narodowe oznacza, ze naród jest bezpieczny w takim zakresie w jakim nie są zagrożone jego podstawowe wartości, gdy chce uniknąć wojny i chce, gdy zostanie zaatakowany, zachować te wartości i wygrać wojnę'. Bezpieczeństwo narodowe jest więc identyfikowane z możliwością ochrony wartości wew.
wartości określają treść polityki bezpieczeństwa, czyli że ochrona tych wartości ma fundamentalne znaczenie dla zapewniania bezpieczeństwa państwa. Zachowanie tych wartości wyznacza treść polityki bezpieczeństwa. Istnieje katalog fundamentalnych wartości państwa: (1)przetrwanie - najniżej usytuowana linia polityki bezpieczeństwa zmierza do tego celu, do przetrwania państwa, terytorium, narodu, instytucji państwa. To minimum polityki bezpieczeństwa. (2)suwerenność, niezależność państwa, ochrona jego instytucji politycznych, (3) przeżycie ludności, (4)zachowanie istniejącego systemu społeczno - gospodarczego, (5)zachowanie międzynarodowego prestiżu państwa i narodu - w jednym z przemówień Becka z lat 30-tych honor państwa potraktował on za wartość fundamentalną, nawet wyższą od przetrwania. Hierarchia wartości może więc rożnie wyglądać w różnych momentach historycznych i w zależności od subiektywnych preferencji państwa, (6)ochrona interesów własnych obywateli za granicą, (7)dobrobyt, standardy życia. Istotną tendencją jest poszerzanie katalogu wartości współcześnie. Obok wartości egzystencjalnych, pojawiają się inne. W lit. polskiej typologii wartości dokonał prof. Kukułka. Wskazał na 4 grupy wartości chronionych: 1. Przetrwanie państwa, jako wartość naczelna
2. Integralność terytorialna
3. Niezależność polityczna, np. swoboda zrzeszania się
4. Jakość życia, a więc poziom rozwoju społeczno - gospodarczego, stan środowiska naturalnego;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz