Problematyka systemów społecznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka systemów społecznych - strona 1 Problematyka systemów społecznych - strona 2

Fragment notatki:

Nie wszystkie systemy społeczne są przedmiotem naszych (GP) zainteresowań.
Problematyka systemów społecznych jest bardzo szeroka
Podział systemów społecznych (pełna klasyfikacja jest niemożliwa):
Ze względu na charakter składników
elementarne - jednostki ludzkie (same nie są systemami społecznymi! są systemami psychobiologicznymi!) złożone - inne systemy społeczne (albo też pewne systemy techniczne): te systemy społeczne, których składnikami są inne systemy społeczne, stanowią ich nadsystemy np. rodzina to system elementarny, natomiast wieś/miasto to system złożony.
Ze względu na jednolitość składu
podmiotowe - tylko jednostki ludzkie jako składniki
podmiotowo-materialne (społeczno-materialne) - również składniki materialne, którymi są różne obiekty przyrodnicze (system przyrodniczy) oraz techniczne
Ze względu na przynależność jednostek ludzkich (ten podział nie jest ostry):
uniwersalne - jednostki ludzkie wchodzą w nie bez wyboru (bądź przez sam fakt urodzenia, lub zamieszkania); przynależność ta nie jest trwała- migracje
selektywne - jeśli wchodzi się w ich skład z wyboru
Ze względu na sposób powstania relacji między jednostkami
naturalne (pierwotne) - powiązania kształtują się samorzutnie; więź ta może się przejawiać przede wszystkim we wspólnym języku, obyczajach i pewnych stereotypach zachowań; trudno jest się „wydostać” ze systemów naturalnych; niektórzy uważają, że systemami naturalnymi są plemiona; uważa się struktura społeczna to jednak struktura plemienna (dużo silniejsza niż struktura narodowa)
celowa - takie systemy, w których powiązania są celowo zorganizowane (zorganizowane w oparciu o obowiązywanie pewnych norm, są zorganizowane instytucjonalnie), np. państwo
cechują się pewnym świadomym ukierunkowaniem działań społecznychc
Ze względu na stopień oddziaływania
zamknięte - to takie, które w małym stopniu są zależne od wpływu otoczenia, innych systemów tego samego rodzaju; inaczej to takie, których właściwości, cechy, nie podlegają zmianom pod wpływem otoczenia
otwarte - wysoki stopień zależności od otoczenia (czynników zewnętrznych); ich utrzymywanie i rozwój zależy od wymiany z otoczeniem; to pojęcie zamkniętości jest względne a sam podział rozmyty; dlatego może lepiej używać pojęcia system względnie odosobniony (żaden nie jest zupełnie zamknięty, są różne stopnie zamknięcia systemu)
Współczesny świat w wielu aspektach (polityczny, ekonomiczny, kultury) dąży do coraz większej otwartości.
Ze względu na niezależność swojego działania
autonomiczne - zalicza się tu takie systemy, które samodzielnie regulują swoją działalność, w tym działalność instytucjonalną
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz