Kontrola społeczna-opracowanie - Klasyfikacja sankcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola społeczna-opracowanie - Klasyfikacja sankcji  - strona 1 Kontrola społeczna-opracowanie - Klasyfikacja sankcji  - strona 2

Fragment notatki:

KONTROLA SPOŁECZNA Kontrola społeczna to nie skodyfikowany system oddziaływań na zachowania jednostek i zbiorowości. Dotyczy głównie czynności i działań istotnych dla przebiegu życia społecznego. Kontrolą społeczną w różnym stopniu są objęci wszyscy jako członkowie grup, dzięki którym należą do społeczeństwa. System kontroli społecznej składa się z następujących mechanizmów: psychospołecznych - tzw. Samokontrola będąca swoistym oddźwiękiem kontrolowania zachowań innych osób, stanowi posłuszeństwo wobec zinterioryzowanych norm i wartości, nazywane niekiedy sumieniem bądź moralnym nakazem; bezpośrednio związany z moralnością człowieka, z poczuciem odpowiedzialności za własne działanie materialno - społecznych - wszelkie działania dotyczące stosowania przymusu zewnętrznego przez pozostające w styczności przestrzennej jednostki, zbiorowości i instytucje; przejawia się dążeniem do uznania społecznego i poczucia bezpieczeństwa Składniki kontroli społecznej: Zwyczaj - to sposób zachowania się w określonej sytuacji, który nie wywołuje negatywnych reakcji otoczenia. Początkowo o charakterze indywidualnym, może jednak upowszechniać się obejmując zbiorowość terytorialną, przy czym każdy ma swobodę wyboru zwyczaju, co nie jest uwarunkowane wywoływaniem sankcji. Kwalifikuje się do psychospołecznego mechanizmu kontroli społecznej. Obyczaj - sposób postępowania, który grupa poddaje ocenom moralnym w sensie etycznym i za naruszenie którego stosuje sankcje, jest on formą zmuszania jednostek do respektowania wartości grupowych. Naruszenie nie jest respektowane przez prawo ale obciążone sankcjami moralnymi. Kwalifikuje się do mechaniczno - społecznego mechanizmu kontroli społecznej. Instrument kontroli społecznej:
Sankcje - pozytywne i negatywne reakcje otoczenia na zachowanie się jednostek w sytuacjach społecznie doniosłych. Będąc instrumentem kontroli społecznej stanowią uzupełnienie obyczaju. Kierują zachowaniami , zwłaszcza postępowaniem. Podział sankcji: pozytywne i negatywne
materialno - społeczny czynnik kontroli społecznej formalne i nieformalne Klasyfikacja sankcji ze względu na treść i charakter: prawne - system nagród i kar ujętych przepisami i regulaminami
etyczne - kwalifikują zachowania jako moralne (dobre) i amoralne (złe)
satyryczne - stosowane wobec jednostek których zachowanie uznano za śmieszne bądź komiczne
religijne - obejmują nagrody i kary przewidziane w wierzeniach religijnych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz