Obiekty, które są składnikami systemu.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obiekty, które są składnikami systemu. - strona 1 Obiekty, które są składnikami systemu. - strona 2

Fragment notatki:

SKŁAD
Te obiekty, które są składnikami systemu, same mogą być systemami (wówczas dany system jest nadsystemem w stosunku do tych części, a jego składniki są podsystemami).
Struktura świata jest taka, że oprócz obiektów prostych, wszystkie inne są systemami (jedynie absolutnie elementarnymi częściami są te, które opisuje teoria kwantów.
Wyróżnia się trzy typy obiektów złożonych nieustrukturalizowanych:
Agregaty (zbiory obiektów, które są dowolne)
Populacje (zbiory obiektów pewnego rodzaju - obiekty nieustrukturyzowane)
Systemy (najbardziej złożone)
OTOCZENIE
Może być:
Swoiste (składa się z obiektów tego samego typu co obiekty wchodzące w skład systemu)
Nieswoiste = środowisko (środowiskiem obiektu jest skład obiektów wchodzących w nadsystem danego systemu)
STRUKTURA
Zbiór relacji realnych, jakie zachodzą między składnikami systemu oraz między systemami.
Relacje realne:
Wiążące (więzi): to takie, które są wyznaczone przez pewne mechanizmy stanowiące oddziaływania (między parami obiektów oddziaływanie zachodzi, gdy zmianom stanów jednego obiektu towarzyszą zamiany stanów innych obiektów). Procesy przyczynowe wytwarzają relacje wiążące,
Niewiążące: relacje przestrzenne i czasowe
Stany rzeczy: cechy własności rzeczy
Jeden obiekt (system) może oddziaływać na inny obiekt (system) - oddziaływanie jednostronne; zwykle zachodzą wzajemne oddziaływania.
Relacje wiążące, struktury i zbiory relacji wiążących poprzez procesy je kształtujące konstytuują systemy (sprawiają, że system powstaje, ale też że może upaść).
Powiązania mogą być statyczne i dynamiczne (przepływy fizyczne - energii, ciepła, organizmów, albo informacyjne - przenoszą informacje) Relacje przestrzenne Najbardziej znaną relacją przestrzenną jest odległość (także lokalizacja, sąsiedztwo).
Relacje przestrzenne nie konstytuują systemu
Relacje przestrzenne (relacje odległości, ekonomiczne, czasowe itd. nie tworzą więzi) zachodzą między dowolnymi obiektami, dlatego nie mogą tworzyć systemu, natomiast między relacjami przestrzennymi, a oddziaływaniami zachodzą związki (te związki mają bardzo istotną rolę w budowie struktury świata)
MECHANIZMY
Pojęcie mechanizmu odwołuje się do pojęcia procesów (sekwencje zdarzeń występujących w każdej sferze rzeczywistości, które determinują powstawanie obiektów, a także struktur relacyjnych, które powodują przemiany systemu, nabieranie nowych własności, lub utratę własności). Odpowiednio do charakteru systemu mogą mieć różny charakter.
Najważniejsze są tzw. Mechanizmy esencjalne (istotnościowe)-takie które są specyficzne dla działania systemu pewnego rodzaju.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz