Systemy społeczno - techniczne - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy społeczno - techniczne - omówienie. - strona 1 Systemy społeczno - techniczne - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

Systemy społeczno - techniczne Systemy te składają się z jednostek ludzkich i ze sztucznych obiektów o charakterze użytkowym, produkcyjnym i usługowym.
Przedmiotem naszych zainteresowań będą te systemy społeczno - techniczne, które tworzą tzw. infrastrukturę techniczną oraz związane z nią środki transportu i łączności. Te systemy społeczno - techniczne występują w postaci 3 układów podsystemów:
rezydencjonalne - są złożone z domów, budynków (lub ich części), tj. obiektów sztucznych służących celom mieszkaniowym wraz z ich zapleczem oraz zamieszkującymi je ludźmi; te obiekty są głownie składnikami sztucznego środowiska egzystencjalnego ludzi; samo pojęcie „domu” jest zapewnie szersze, gdyż zwykle domu itd. wyróżnia się związaną z nią strefę domową (obszar zapewniający bezpieczeństwo, identyfikacje, stymulacje); te systemy rezydencjonalne tworzą układ przestrzenny pełniący funkcje mieszkaniowe i ogniskujące pewne działania ekonomiczne i zachowania przestrzenno-czasowe ludzi.
Te systemy stanowiące składniki infrastruktury technicznej, ich lokalizacja, wewnętrzne powiązania, są podsystemami tworzącymi bardzo złożone systemy rezydencjalne, którymi są systemy osadnicze Rozpatruje się je w 3 aspektach:
jako gospodarstwa domowe
jako jednostki pewnych rodzajów działalności gospodarczej, zwłaszcza produkcyjnej
zakłady produkcyjne i usługowe - to takie systemy społeczno - techniczne, które stanowią ośrodki pracy ludzi złożone z trwałych urządzeń oraz działających w nim ludzi. Zwykle ludzie przebywają tam okresowo, nie stanowią systemu rezydencjalnego (problem dojazdów do pracy - kongestia).
Cechy: znaczne przepływy materii, energii oraz silne przekształcenie środowiska naturalnego; Zakłady produkcji rolnej to takie, w których przetwarzane są zespoły organiczne stanowiące biocenozy albo ekosystemy (w najwyższym stopniu zależne od środowiska przyrodniczego).
Zakłady produkcji przemysłowej występują zarówno w postaci małych pojedynczych jednostek, jak i dużych kompleksów przemysłowych.
Zakłady usługowe wyróżnia to, że ich przedmiotem są nie tylko obiekty materialne lecz głównie ludzie i informacje.
3 kierunki badań:
lokalizacyjny (lokalizacja z punktu widzenia czynników lokalizacyjnych i wpływu kosztów działalności)
Teoria Webera dotyczy lokalizacji zakładu (nie przedsiębiorstwa!) i dotyczy optymalizacji rozumianej jako zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i produkcyjnych . Zasadnicza, elementarna zmiana w teorii lokalizacji było przejście od dążenia do minimalizacji kosztów inwestycyjnych i produkcyjnych do optymalizacji zysków (Losch)
użytkowania ziemi, rozpatruje się rozmieszczenie produkcji i usług ze względu na rentę gruntową jaka powstaje w wyniku konkurencyjnego użytkowania ziemi (Thünen)


(…)

… elementy: punkty węzłowe, powiązania, przepływy. Niektórzy je traktują jako integracje 3 rodzajów systemów społeczno-technicznych

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz