Typy systemów społecznych w gospodarce przestrzennej.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy systemów społecznych w gospodarce przestrzennej. - strona 1 Typy systemów społecznych w gospodarce przestrzennej. - strona 2

Fragment notatki:

GŁÓWNE TYPY SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ
- !to nie jest klasyfikacja - typy nie są rozłączne!
- poszczególne typy są typami kategoriami ontologicznymi ale także analityczno-poznawczymi Systemy ludnościowe Wyodrębnienie systemów ludnościowych (zbiorowości ludzkich) nasuwa wątpliwości, trudności, bo zjawiska ludnościowe są przede wszystkim ujmowane na poziomie populacyjnym a nie systemowym (populacje nie są systemami). Powstaje pytanie, czy może niektóre populacje są systemami?
Systemy ludnościowe to pewne zbiorowości ustrukturyzowane (ludzie powiązani relacjami wiążącymi), w których jednostki ludzkie są powiązane bądź relacjami pokrewieństwa (lub pochodnymi od nich) - systemy biospołeczne, bądź też pewnymi stosunkami międzyludzkimi (to takie relacja, które służą do realizacji wspólnych potrzeb i celów) - systemy psychospołeczne. Otoczenie to inne systemy ludnościowe.
Podstawowym systemem ludnościowym jest rodzina (ma charakter biologiczny) - jest biosystemem złożonym z osób związanych bądź pokrewieństwem naturalnym, bądź też instytucjonalnym. (Pytanie: co z „elementarnymi” systemami ludnościowymi, które nie są silnie instytucjonalnie powiązane)
Rodzina jest w pewnym sensie systemem biospołecznym a także psychospołecznym. Zawsze ma charakter instytucjonalny (więzi instytucjonalne), ale nie zawsze ma charakter prawny.
Obok rodziny biologicznej jest nakładający się drugi system elementarny - gospodarstwo domowe, złożony z osób prowadzących wspólnie swoją egzystencję.
Badania systemów nakierowane są głownie na relacje zachodzące między nimi
Na gruncie problematyki są 3 kierunki zajmowania się systemami ludnościowymi:
demograficzny - odnosi się do tych zbiorowości jednostek ludzkich, które przedstawiają się jako pewne dynamiczne populacje; te populacje można ująć jako zbiorowiska występujące w różnych skalach przestrzennych, które stanowią naturalne systemy społeczne składające się wyłącznie z jednostek ludzkich
otoczenie: inne populacje
struktura: relacje biologiczne i psychologiczne
behawioralny - dotyczy badania zachowań jednostek w ujęciu czasoprzestrzennym; chodzi o takie zachowania jednostek ludzkich, które odbywają się w tzw. przestrzeni działalności w zakresie, celu bezpośrednich kontaktów i komunikowania się (time-path)
percepcyjny - koncentruje się na badaniu percepcji, preferencji, postaw jednostek wobec środowiska przyrodniczego; ten kierunek jest bliski behawioralnemu, gdyż zakłada, że indywidualne zachowania jednostek i decyzje są kształtowane przez wyobrażenia o otaczającym świecie (kładzie nacisk na to jak ludzie wyobrażają sobie jak jest)
Te kierunki odnoszą się oczywiście do systemów ludzkich, ale z podkreśleniem roli jednostek lub małych społeczności. Populacje traktowane są jako systemy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz