Zarządzanie - podstawowe pojęcia - cz.2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - podstawowe pojęcia - cz.2 - strona 1 Zarządzanie - podstawowe pojęcia - cz.2 - strona 2 Zarządzanie - podstawowe pojęcia - cz.2 - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie II    1.   Role menedżera  – Henry Mitzberg w 1975 wyróżnił 10 podstawowych ról menedżera:  a.  Role interpersonalne  i.  Reprezentant – przedstawiciel przedsiębiorstwa, reprezentujący je na  zewnątrz organizacji  ii.  Przywódca – lider wyznaczający cele  iii.  Łącznik – osoba odpowiadająca za kontakty z otoczeniem wewnętrznym i  zewnętrznym firmy  b.  Role informacyjne  i.  Monitor – rejestrowanie danych, penetracja otoczenia, analiza informacji  ii.  Rozdzielający informację – rozdziela informacje innym osobom i częściom  organizacji  iii.  Rzecznik – przekazuje oficjalne informacje na zewnątrz organizacji  c.  Role decyzyjne  i.  Przedsiębiorca – inicjuje i wprowadza zmiany  ii.  Kierujacy zaburzeniami – ogranicza konflikty, rozwiązuje problemy  iii.  Rozdzielający zasoby – dystrybuuje zasoby wewnątrz organizacji  iv.  Negocjator – godzi grupy interesów, znajduje kompromis  2.   Style kierowania  – sposób oddziałowania kierownika na podwładnego przy  wykorzystaniu określonych bodźców (instrumentów) .  Robert Blake i Jane Mouton zbudowali siatkę kierowniczą, w której jedna z osi obrazuje  stopień zainteresowania kierownika ludźmi, druga zaś - zadaniami. Badania empiryczne  oraz analizy teoretyczne pozwoliły autorom siatki kierowniczej wyróżnić w niej 5  obszarów (pól), dotyczących 5 podstawowych stylów kierowania:    - (9,1) Styl autokratyczny (dyrektywny, zadaniowy) - w którym kierownik przejawia  wyłączne i duże zainteresowanie zadaniami;  - (9,9) styl harmonijny (pragmatyczny, optymalny) -  duże zainteresowanie zadaniami i  ludźmi  - (1,9) styl klubowy (liberalny, osobowy) - wyłączne i duże zainteresowanie ludźmi;  - (1,1) styl anemiczny (delegujący, unikowy) - brak zainteresowania ludźmi i zadaniami;  - (5,5) styl kompromisowy (zrównoważony, zachowawczy) - średnie zainteresowanie  zadaniami i ludźmi;  3.  Istota władzy   Władza to możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na  ich zachowanie. Nie jest ona nierozerwalnie związana z tą osobą. Trzeba sprecyzować  nad kim ktoś ma tą władzę. Władza dotyczy tylko konkretnych relacji społecznych. Jest  efektem zależności i wynika z posiadania czegoś co jest dla innych ważne.    4.  Typy władzy  Wyróżnia się kilka rodzajów władzy, Jest to    a.   Władza nagradzania – lider może odpowiednio nagradzać swoich pracowników,  np. przez awansowanie   b.   Wymuszania – związania jest z przymusem, lider może karać pracowników  poprzez np. degradację, przeniesienie do mało atrakcyjnej pracy

(…)

… – kierowanie odtwórcze, wysoki stopień centralizacji władzy,
niski stopień delegowania uprawnień, jedność rozkazodawstwa.
Struktura pionowa –
kierownikowi naczelnemu podlega Biuro Studiów (komórka analizy, technologiczna) i
współpracujące ze sobą piony – segmenty struktury wyróżnione na zasadzie realizowanego celu
etapowego. Jedność rozkazodawstwa. Decentralizacja władzy/decyzji.
Figure 1 Paint level OVER…
… jest w przypadku produkcji jednostkowej,
natomiast w przypadku produkcji seryjnej można zaobserwować zróżnicowanie rozwiązań
strukturalnych – silniej wpływają na nie czynniki społeczne i ekonomiczne.
Wpływ wielkości organizacji – jest to czynnik w największym stopniu określający strukturę
organizacji. Małe firmy mają proste, scentralizowane struktury org. Np. liniowe, czy liniowosztabowe. Jeden człowiek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz