Rodzaje organizacji, działanie zorganizowane

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje organizacji, działanie zorganizowane - strona 1 Rodzaje organizacji, działanie zorganizowane - strona 2 Rodzaje organizacji, działanie zorganizowane - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 1    Działani e – to celowe i świadome zachowanie człowieka w specyficznych warunkach (zbliża  podmiot do stanu dla niego korzystnego, pożądanego)  Rodzaje działań:   Autoteliczne  (działanie dla samego działania)  Heteroteliczne   (działanie  do  osiągnięcia  konkretnego  celu  znajdującego  się  poza  danym  działaniem)  Wewnętrzne  (tworzywem jest sam sprawca)  Zewnętrzne   (tworzwo  znajduje  się  na  zewnątrz  sprawcy)  Powtarzalne  Niepowtarzalne  Jednopodmiotowe  Wielopodmiotowe  Ze strukturą grupową  (działania wykonywane są   Ze  strukturą  zespołową   (działania  sprawców  równolegle  przez  kilku  sprawców,  efekty  pozostają  względem  siebie  w  związku  cząstkowe ich pracy są sumowalne)  przyczynowo-skutkowym,  efekt  pracy  zespołu  jest  kumulacją  efektów  działań  etapowych  kolejnych sprawców)    Działanie zorganizowane  to działanie, które  przebiega zgodnie z  konstruktem teoretycznym,  modelem znanym pod nazwą   cyklu działania zorganizowanego  lub  cyklu  organizacyjnego .    Cykl ten, zgodnie z koncepcją jego twórcy-  Henry' ego Le Chateliera,   składa się z pięciu etapów . Współczesne nazwy tych etapów niewiele odbiegają od nazw  nadanych im przed osiemdziesięciu laty przez samego autora koncepcji. Uwzględniając  zarówno sformułowania H. Le Chateliera, jak też i współczesne odpowiedniki tych  sformułowaó, kolejne etapy opisać można w sposób następujący:    1) postawienie, stwierdzenie,  formułowanie celu działania ,  2) zbadanie środków i warunków dzialania,  planowanie działania ,  3) przygotowanie do realizacji,  pozyskiwanie środków , zasobów,  4) urzeczywistnienie działania,  realizacja ,.  5)  kontrola  wyników,  ocena  przebiegu  działania  i  wyciągnięcie  wniosków    Skuteczność  działań  -  oznacza zgodność wyniku z celem, w szczególności - stopień realizacji celu.  Koszystność  dzialań - wyraża porównanie szeroko rozumianych efektów z szeroko rozumianymi  nakładami na zasadzie różnicy: efekty minus nakłady.  Ekonomiczność  działań  -  Porównanie efektów z nakładami. Porównanie na zasadzie ilorazu.  Elementami ilorazu są odpowiednio:  dzielną- efekty, dzielnikiem- nakłady. Wartość ilorazu większa  od jedności oznacza działania ekonomiczne, mniejsza od jedności- działania nieekonomiczne, równa  jedności - działania obojętne z punktu widzenia ekonomiczności.    WYKŁAD 2    W naukach o zarządzaniu, a przede wszystkim w ich subdyscyplinie nauk o organizacji, najczęściej  przyjmuje się trzy znaczenia pojęcia  organizacja , a mianowici e[2]:   1.  organizacja w znaczeniu 

(…)

… (również w przyszłości)
wpływ na jej działalność.)
Cykl życia organizacji jest to sekwencja etapów, przez które przechodzi większość organizacji w
trakcie swego istnienia. Etapy te wykazują określone różnice zarówno pod względem ilościowym, jak
tez jakościowym. Są one stymulowane przez różnego rodzaju siły wewnętrzne i zewnętrzne.Wyróżnić
można następujące, podstawowe etapy cyklu życia organizacji: narodziny, młodość…
… (również w przyszłości)
wpływ na jej działalność.)
Cykl życia organizacji jest to sekwencja etapów, przez które przechodzi większość organizacji w
trakcie swego istnienia. Etapy te wykazują określone różnice zarówno pod względem ilościowym, jak
tez jakościowym. Są one stymulowane przez różnego rodzaju siły wewnętrzne i zewnętrzne.Wyróżnić
można następujące, podstawowe etapy cyklu życia organizacji: narodziny, młodość…
…. Nieformalne
Rodzaj realizowanych celów
a. Produkcyjne (przedsiębiorstwo)
b. Polityczne (parlament)
c. Zintegrowane na specyfikę zadań i celów (szpital)
d. Realizujące wzorce (szkoła, kościół)
Nakierowanie na zysk
a. Gospodarcze
b. Non-profit
Organizacje służące otoczeniu
a. Nastawione na przetwanie (model systemu zamkniętego o jednym celu, orientacja
na wnętrze organizacji, spoistość, struktura…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz