Wykorzystanie merchidisingu w przedsiębiorstwach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykorzystanie merchidisingu w przedsiębiorstwach - strona 1 Wykorzystanie merchidisingu w przedsiębiorstwach - strona 2 Wykorzystanie merchidisingu w przedsiębiorstwach - strona 3

Fragment notatki:


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Anna Śmigielska
WYKORZYSTANIE MERCHANDISINGU W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLOWYCH Praca licencjacka
napisana pod kierunkiem
Dr Adama Figla
Kraków 2012 Spis treści Wstęp Merchandising jest narzędziem, które może i wręcz powinno znać i stosować każde przedsiębiorstwo. Szczególnie duże korzyści z jego wprowadzenia mogą odnieść mikroprzedsiębiorstwa handlowe, które najczęściej ze względu na brak środków finansowych nie mają możliwości konkurowania z większymi firmami handlowymi w inny sposób, czy też inna forma reklamy i tworzenia wizerunku jest dla nich nieopłacalna ze względu na mały zasięg oddziaływania. Niniejsza praca skupia się na zagadnieniu merchandisingu, ponieważ jest on reklamą wewnątrzsklepową, a co za tym idzie, działania w zakresie merchandisingu mają większą szansę wpływania na konsumenta. Znajduje się on już w placówce handlowej lub w jej pobliżu, co jest w stanie bardziej skłonić go do działania i zachęcić do kupna poszczególnych produktów, ponieważ wymaga to od niego mniejszego wysiłku, niż przykładowo udanie się do sklepu po reklamowy w telewizji produkt. Celem pracy jest wykazanie w jakim stopniu mikroprzedsiębiorstwa handlowe wykorzystują zasady merchandisingu. Interesującymi problemami w tym zakresie jest, czy skala stosowania zasad merchandisingu w sklepach mikro wpływa na poprawę ich pozycji konkurencyjnej na rynku, czy też stosowane są one w sposób na tyle nieuważny, że nie wpływają na poprawę wizerunku sklepu, a wręcz go pogarszają. Pierwszy rozdział traktuje o teoretycznych aspektach merchandisingu, wskazuje na jego genezę, funkcje zadania i cele. Dokonano tutaj rozróżnienia merchandisingu detalisty i producenta i szczegółowo omówiono cele każdego z nich. Wskazane zostały także instrumenty jakimi operuje merchandising. W drugim rozdziale szczegółowo opisane zostały techniki merchandisingu detalisty, a mianowicie sterowanie ruchem nabywców, gospodarowanie powierzchnią sprzedażową, problematyka rozmieszczenia towarów na półce, promocja w miejscu sprzedaży, aranżacja witryn oraz wizualne aspekty merchandisingu. Trzecia część pracy skupia się na specyficznej grupie, jaką są mikroprzedsiębiorstwa handlowe. Dokonano charakterystyki sklepów mikro i wskazano na ich mocne i słabe punkty. W trzecim rozdziale umieszona została również część badawcza, bowiem dotyczy ona właśnie mikroprzedsiębiorstw handlowych. Przeanalizowano tutaj wyniki badań oraz zostały wyciągnięte wnioski.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz