Nauki o organizacji

note /search

Nauki o organizacji - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3948

...Nauka – istota Def. Wg. Encyklopedii – przyswajanie jakichkolwiek treści (wiedzy), nabywanie umiejętności oraz tego czego się uczymy lub nauczymy. W powszechnym rozumieniu – ogół wiedzy ludzkiej, uporządkowany w systemie zagadnień i wyrażony w sądach prawdziwych lub przypuszczeniach. Różne...

Egzamin - Systematyka i charakterystyka otoczenia organizacji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2282

Zestaw 21: 1. Systematyka i charakterystyka otoczenia organizacji. 2. Charakterystyka organizacji na poszczegolnych etapach rozwoju. 3. Istota i konsekwencje menedzerskiego modelu zarzadzania organizacja. Zestaw 22: 1. Efekt synergii i efekt organizacyjny. 2. Elementy wiedzy w zarzadzaniu. 3. Schar...

Nauki o organizacji - pytania na zerówke

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2555

2. Wyjaśnij znaczenie pojęcia organizacja w ujęciu Atrybutowym Organizacja to pewien szczególny rodzaj stosunków części do siebie i złożonych z nich całości. W tym znaczeniu jest ona cechą określonych przedmiotów złożonych, których elementy (lub części) współ przyczyniają się do powodzenia cało...

Wartościowanie metodą UMEWAP95

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3689

Zakres czynności: Wykonywanie poleceń Prezesa Zarządu Rozliczanie się z powierzonych zadań Kontakty z klientami Przyjmowanie zamówień Wycenianie zamówień B. Odpowiedzialność: 1. Za przebieg i skutki pracy: praca o dużym stopniu samodzielności, odpowiedzialność za przebieg procesów ...

Nauki o organizacji - wykład 10, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

,Nauki o organizacji, wykład 10, (sem II) WYKŁAD 17.05 Architektura sys. zarządzania W czym tkwi sukces przedsiębiorstwa? - dobry start mają te z wyróżniającymi zdolnościami a) reputacja - miernikiem jest klient b) innowacja c) architektura - sieć relatywnych kontraktów [wewnętrznych, albo zew] Re...

Nauki o organizacji - wykład 4 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770

,Nauki o organizacji, wykład 4, (sem II) WYKŁAD IV 15.03 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACJI [CSR] -dobre traktowanie pracownika - aspekt środowiskowy, regulacje o ochronie środowiska - dobry PR - czasem udostępnianie danych poprawia wizerunek, opinie innych. Społeczna odpowiedzialność - pod...

Nauki o organizacji - wykład 5 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

,Nauki o organizacji, wykład 5, (sem II) WYKŁAD 22.III Społ odpowiedzialność - silny związek z kształtowaniem reputacji [wpływa na wizerunek] Wizerunek kształtuje się poprzez kryteria opisujące org.: wynik z ostatnich 20 lat traktowanie pracowników problemy innowacyjne opinia klientów o org. ...

Nauki o organizacji - wykład 6 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

,Nauki o organizacji, wykład 6, (sem II) WYKLAD 29.III Priorytet przedsiębiorstwa USA Wielka Brytania Francja Niemcy Japonia Interes akcjonariuszy 75% 70 22 17,3 2,9 Int. Wszystkich partnerów interesaria 24,4 29,5 78 82,7 97,1 Orientacja na zysk 89,2 89,3 39,6 49,9 2,9 Orie...

Benchmarking - etapy - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

Benchmarking- To sztuka odkrywania dlaczego niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują , sprawniej niż inne. Celem benchmarkingu jest twórcze naśladowanie najlepszych praktyk innych przedsiębiorstw.  Etapy bechmarkingu . -określenie przedmiotu ( czym będziemy się zajmować )  - określenie najistotniejszyc...

Dwa sposoby interpretacji (procesu) zarządzania- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Dwa sposoby interpretacji (procesu) zarządzania: zarządzanie - ciąg funkcji zarządzanie - proces informacyjno - decyzyjny (menedżer podejmuje decyzje) Decyzja: - akt nielosowego wyboru - pewien proces decyzyjny - traktowana jest jako pewna informacja sprawcza Etapy procesu decyzyjnego: ident...