Nauki o organizacji - strona 2

Osoby prawne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Osoby prawne Nabywają osobowość prawną z mocy ustawy (i bez potrzeby rejestracji) lub na podstawie wpisu do Rejestru. Tworzone są w różnych celach. Dla części z nich celem jest działalność gospodarcza. To są przedsiębiorstwa z krwi i kości - banki, przedsiębiorstwa państwowe, spółki kapitałowe. Dla...

Pojecie przedsiebiorstwa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

Pojęcie przedsiębiorstwa Spotykamy się z tym pojęciem w różnych naukach. Występuje ono w znaczeniu: podmiotowym - jako podmiot praw i obowiązków powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, jako jednostka gospodarcza wyodrębniona, która prowadzi działalność gospodarczą (wytwórczą, ...

Rola państwa w oddziaływaniu na przedsiębiorstwo- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Rola państwa w oddziaływaniu na przedsiębiorstwo Na przestrzeni ostatnich 200 lat, wraz z rozwojem gospodarki rynkowej (wcielenie ideologii Adama Smitha), mamy liberalizm gospodarczy: - wolność gospodarcza - własność prywatna - nieingerencja państwa w procesy gospodarcze - regulatorem jest woln...

Własność prywatna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Własność prywatna W koncepcji liberalnej jest bardzo mocno akcentowana (choć niesłusznie). W marksizmie była marginalizowana. W nauce Kościoła jest najzdrowsze podejście - własność prywatna ma swoje źródło w prawie naturalnym. Leon XIII w encyklice

Wstęp - organizacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Organizacja Organizacja = System (zbiór elementów połączonych wzajemnycmi relacjami, dla realizacji określonych celów) Organizacja = Zespół 2 lub wiecej osób realizująych wspólny cel, połączony relacjami Organizacja (Zieleniewski) = Taka c...

Elementy nauki o przedsiębiorstwie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Elementy nauki o przedsiębiorstwie Teoria firmy - zagadnienia mikroekonomii, zachowanie się firmy na rynku, przedsiębiorstwo, zarządzenie przedsiębiorstwem, nauka o gospodarce, zakład, firma. 1904 r. - w Politechnice Lwowskiej prof. E. Hauswald (?) zaczął wykładać naukę o zarządzaniu przedsiębiorst...

Zysk. Misja przedsiębiorstwa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Zysk - podstawowy cel to wygospodarowanie zysku. Jest to konstytutywna cecha przedsiębiorstwa. Dziś przedsiębiorstwa samoograniczają zysk, aby utrzymać dotychczasowych i pozyskać nowych klientów. Pytanie - Czy maksymalizacja zysku ma nastąpić w krótkim czy w długim czasie? - Raczej należy rezygnować...

Alternatywne teorie firmy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

Krytyka neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa koncepcji celów maksymalizacji zysku, wielkości krańcowych, optymalizacji i racjonalności. Pojęcie przedsiębiorstwa jako koalicji wg modelu behawiorystycznego (H.A. Simon, J.G. March, R.M. Cyest) Potencjalne cele przedsiębiorstwa, tzw. gradacja celów ...

FACTORING WŁAŚCIWY

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

FACTORING WŁAŚCIWY Przy factoringu właściwym (pełnym) ryzyko niewypłacalności ciąży na factorze. W takiej postaci factoringu, obok funkcji finansowania i funkcji usługowych, factor pełni także funkcje gwarancyjne (del credere). Funkcja ta umożliwia zabezpieczenie przedsiębiorcy, który sprzedał lub ...

Fuzje i przejęcia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

FUZJE I PRZEJECIA NAJNOWSZY TREND W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Fuzje i przejęcia wykorzystywane są przez firmy w celu osiągnięcia określonych celów strategicznych i finansowych. Oznaczają łączenie się dwóch zasadniczo odmiennych systemów organizacyjnych, o zróżnicowanej kulturze i systemie wartości. Dla...