Nauki o organizacji - strona 3

Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2982

CHARAKTERYSTKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTAWA PRZEDSTAWICIELE.PL Spis treści Wstęp- Harmonogram rozwoju firmy Forma prawna przedsiębiorstwa Struktura asortymentowa przedsiębiorstwa Cechy charakterystyczne produktów wyróżnia...

Nauki o organizacji - omówione zagadnienia na kolowkium

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3213

in. zagadnienia takie jak: multidyscyplinarność, interdyscyplinarność, podział spółek ze względu na formę organizacyjno-prawną, organizacja, model organizacji według Leavitta, cykl życia organizacji,

Nauki organizacji - zagadnienia na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Rafał Kusa
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2583

in. zagadnienia takie jak: systematyka i charakterystyka otoczenia organizacji, efekt synergii i efekt organizacyjny, elementy wiedzy w zarządzaniu, istota nadzoru korporacyjnego istota nadzoru korporacyjnego, rodzaje wiedzy i jej istota oraz sposoby konwersji wiedzy, systemowe spojrzenie na organiz...

Nauki o organizacji - materiały na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Rafał Kusa
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1841

12. Scharakteryzuj organizacje społeczne Cel: zaspokajanie potrzeb członków organizacji i/lub społeczności, w której funkcjonuje Przedmiot działalności: • opieka zdrowotna • edukacja, kultura i sport • pomoc społeczna ZałoŜyciele: osoby prywatne Podstawowe źródła przychodów: opłaty czł...

Metody badawcze nauk organizacji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Wykład „Nauki o organizacji”: Początki nauki o organizacji (1): „ Genezę powstania wyodrębnionych nauk o organizacji dostrzega się w potrzebie DOSTOSOWANIA tempa postępu organizacyjnego do tempa rozwoju techniki i bazy materialnej społeczeństw”. J.

Nauki o organizacji - wykład 1, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr A. Żuk
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

,Nauki o organizacji, wykład 1, (sem II) WYKŁAD I 4 główne problemy Taylora: 1. sformułowanie podst. Problemów w zarządzaniu - opracowanie metody, wykonania zadania. 2. naukowy dobór pracowników 3. wyszkolenie pracowników 4. ułożenie dobrych stosunków między kierownikiem a pracownikiem Taylor...

Nauki o organizacji - wykład 3 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr A. Żuk
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

,Nauki o organizacji, wykład 3 cd, (sem II) WYKŁAD III Rodzaje spółek. Spółka jawna, a cywilna. Spółka cywilna - każdy z uczestników rozlicza się oddzielnie PITem, - każdy odpowiada całym swoim majątkiem Spółka jawna - ujawnione nazwiska zawarte w nazwie firmy -uczestnicy odpowiadają całym swoim...

Nauki o organizacji - wykład 3 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr A. Żuk
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

,Nauki o organizacji, wykład 3, (sem II) WYKŁAD II Role celów organizacji: - w okół nich buduje się plany organizacji - oceniają postępy organizacji Różne błędne tezy na to co jest celem istnienia organizacji: - maxymalizacja zysków - sprzedaż - wzrost - wielkość aktywów Najważniejsza dla m...

Nauki o organizacji - wykład 7 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr A. Żuk
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

,Nauki o organizacji, wykład 7, (sem II) WYKŁAD 12.03. DOBRE PRAKTYKI W ZARZĄDZANIU Kto ma związek z tym tematem: - Stake holders - któs zainteresowany losem firmy, ale nie posiadający akcji np.: -pracownicy i menadżerowie - związki zawodowe, klienci - główni dostawcy i odbiorcy - Share holde...

Nauki o organizacji - wykład 8 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr A. Żuk
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

,Nauki o organizacji, wykład 8, (sem II) WYKŁAD 19.04 Francja Rada 1 i 2 poziomowa, opór przeciw nowelizacjom OECD, niska częstotliwość spotkań, wzrost liczny komitetów nadzorujących, niskie umiędzynarodowienie Włochy [skrajny przypadek] 1 poziomowa, walne zgromadzenie, ci sami do zarządu i do kont...