Nauki organizacji - zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2849
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki organizacji - zagadnienia na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: systematyka i charakterystyka otoczenia organizacji, efekt synergii i efekt organizacyjny, elementy wiedzy w zarządzaniu, istota nadzoru korporacyjnego istota nadzoru korporacyjnego, rodzaje wiedzy i jej istota oraz sposoby konwersji wiedzy, systemowe spojrzenie na organizację, istota kluczowych kompetencji, zasady funkcjonariusza biurokracji, istota i zasady działania organizacji wirtualnej.

EGZ 2010 termin „0” (obowiązywały ich:  I, II, IIIA, IIIB)
Zestaw 21:1. Systematyka i charakterystyka otoczenia organizacji./ Scharakteryzuj otoczenie organizacji.
Otoczenie organizacji - elementy nie wchodzące w skład organizacji ale z nią powiązane Otoczenie bliższe -elementy wpływające na organizacje ale jednocześnie poddające się jej wpływowi
Otoczenie dalsze - warunki w jakich działa organizacja
Otoczenie dalsze *technologia ,czynniki socjokulturowe, czynniki makroekonomiczne , czynniki społeczno prawne
Otoczenie bliższe *klienci , konkurenci , dostawcy , kontrahenci, pozostali interesariuszy Organizacja
2. Charakterystyka organizacji na poszczegolnych etapach rozwoju.
Organizacja to wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowane ,powiązane za sobą zbiory elementów ukierunkowane na realizację określonego celu . Istnieją trzy podstawowe ujęcia terminu organizacja : 1)rzeczowe jako nazwa rzeczy 2) atrybutowe jako ocena działania stanu rzeczy 3)czynnościowe jako zorganizowany sposób działania czyli zespół czynności .
Jednym z rodzajów: organizacji jest instytucja - rodzaj organizacji której podstawowe funkcje stale podlegają utrwalaniu przez stałe powtarzanie . WARTO UMIEĆ : kryterium rozróżnienia instytucji i organizacji - powtarzalność podstawowej funkcji stałej 2.Wyjaśnij znaczenie organizacji w ujęciu atrybutowym
Organizacja atrybutowa jako ocena dzialania i stanu rzeczy
3.Omów cechy organizacji jako systemu Organizacja w ujęciu systemowym to zbiór powiązanych ze sobą zasobów ludzkich i rzeczowych posiadających cel i wewnętrzną strukturę . Cechy organizacji jako systemu :
*organizacje są systemami otwartymi *Org. Są uporządkowanymi systemami społeczno- technicznymi
*org. Mają budowę hierarchiczną * system org. Mają zdolność doskonalenia się *sys. Org. Cechuje ekwifinalność * sys.org. charakteryzuje duża zmienność w czasie i zdolność do osiągania względnie stałych stanów równowagi dynamicznej 3. Istota i konsekwencje menedzerskiego modelu zarzadzania organizacja.
Ochrona interesów właścicieli przedsiębiorstw przed samowolą menadżerów zarządzającymi spółkami . Sytuacja doprowadziła do skonstruowania menadżerskich modeli funkcjonowania firmy , który jest istotą całego nadzoru . Podstawowe założenia MMFF:
*Rozdział własności od kontroli nad przedsiębiorstwem *Zawsze istnieje rozbieżność interesów pomiędzy właścicielami a menadżerami wynajętymi prze nich do kierowania firmą * otoczenie firmy działa coraz mocniej na rzecz wzrostu pola „swobody menadżerskiej Menadżerowie nie są całkowicie zdeterminowani przez właścicieli firmy i otoczenie , lecz posiadają swobodę w realizacji swoich prywatnych celów które nie muszą sprowadzać się do maksymalizacji zysku długookresowego w kierowanej przez nich korporacji


(…)

… swoich własnych korzyści przy zachowaniu warunku uzyskania minimalnego zysku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo dalszego zatrudnienia tego kierownictwa przez właścicieli spółki ,
Nadzór korporacyjny - nadzór równoważący interesy wszystkich podmiotów powiązanych z funkcjonowaniem organizacji poprzez tworzenie mechanizmów które pozwalają uniknąć działań menadżerów niezgodnych z interesami…
… *org.wirtualna
*org. procesowa
Zestaw IV
1)GPW dobre praktyki "Zasady oraz cele Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW"
Cele DPSNNGPW:
*umacnianie transparentności spółek giełdowych
*poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami *wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy a także nie stwarzanie obciążeń dla spólek giełdowych nierównoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku Rekomendacje dotyczące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz