Nauki o organizacji - wykład 1, (sem II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki o organizacji - wykład 1, (sem II) - strona 1 Nauki o organizacji - wykład 1, (sem II) - strona 2 Nauki o organizacji - wykład 1, (sem II) - strona 3

Fragment notatki:

,Nauki o organizacji, wykład 1, (sem II)
WYKŁAD I
4 główne problemy Taylora:
1. sformułowanie podst. Problemów w zarządzaniu - opracowanie metody, wykonania zadania.
2. naukowy dobór pracowników
3. wyszkolenie pracowników
4. ułożenie dobrych stosunków między kierownikiem a pracownikiem
Taylor zanalizował czas pracy, zmierzył długość podstawowych ruchów podczas pracy, przekazywał informacje o najlepszej metodzie na niższy szczebel.
Wykres Ganta - pokazuje czynności i czas potrzebny na ich wykonanie, na początku podnoszona jest efektywność pracownika.
Zachowanie kierowników ma wpływ na efektywność pracy. 14 zasad zarządzania:
Podział pracy - specjalizacja
Autorytet - formalny [prawo rozkazywania] i osobisty [wynikający z wiedzy]
Dyscyplina - przepisy, kary za ich nie przestrzeganie
Jedność rozkazodastwa - polecenie od 1 kierownika, brak sprzeczności poeceń
Jednolitość kierownictwa - realizacja celu organizacji
Interes jednostki podporządkowany interesowi ogółu
Wynagrodzenie winno być sprawiedliwe
Centralizacja
Hierarchia
Ład - dobór najodpowiedniejszego stanowiska dla danego człowieka
Odpowiednie traktowanie personelu
Stabilność personelu
Inicjatywa - swoboda w tworzeniu i realizacji planów
Esprit de corps - poczucie przynależności do zespołu
Szkoła klasyczna - naukowej organizacji pracy. Szkolenia pracowników, praca na akord, zwiększenie wydajności, skrócenie czasu pracy, dobór pracowników do pracy, idealistyczne wyobrażenie.
Szkoła stosunków międzyludzkich [behawioralna] - zwiększenie nacisku na życie społeczne pracownika, zaspokajanie jego potrzeb ludzkich, a nie materialnych. Podniesienie wydajności, idealne warunki psychologiczne, wydajniej kiedy kierownik interesuje się, troszczy o pracownika.
Szkoła ilościowa - grupy badań operacyjnych, zespół specjalistów do przeanalizowania problemu, różnorodność zastosowań, trudne wdrażanie metody.
Szkoła systemowa - organizacja jako jednorodny, celowy system składający się z wzajemnie powiązanych części. Podział na podsystemy i określenie ich funkcji.
Ludzie, rzeczy, finanse, informacje  organizacja jako system  produkty, usługi, informacje
Podejście sytuacyne - jaka metoda skuteczna będzie w danej sytuacji, szczegółowa istota związków między częściami organizacji. Zbadać samą firmę
Zbadać dalsze otoczenie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz