Podstawy zarządzania - testy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4172
Wyświetleń: 12152
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - testy - strona 1 Podstawy zarządzania - testy - strona 2 Podstawy zarządzania - testy - strona 3

Fragment notatki:

Zawiera pliki z przykładowymi testami.

...e.
9. W skład kapitału przedsiębiorstwa obecnie wchodzą:
a. fundusz statutowy
b. fundusz założycielski
c. fundusz przedsiębiorstwa
d. zaciągnięte kredyty
e. wkłady wspólników i załogi
10. Organizację można rozumieć w znaczeniu:
a. rzeczowym
b. prakseologicznym
c. atrybutowym
d. racjonalnym
e. instytucjonalnym
11. Sprawność działania w sensie prakseologicznym oznacza:
a. sprężystość organizacyjną
b. zręczność i szybkość ruchów
c. postacie i zalety dobrej roboty
d. określony zestaw walorów praktycznych działania
e. stopień osiągniętych celów
12. Miarą skuteczności jest:
a. moment przekroczenia progu skuteczności
b. stopniowalnośc celów
c. nadwyżka wyniku użytecznego nad kosztami
d. stopień przeciwskuteczności
e. stopień osiągnięcia celu
13. Korzystność jest to:
a. efektywność ekon.
b. opłacalnośc wydatków kapitałowych
c. relacja między wynikami a nakładami
d. dochodowość nakładów
e. różnica między wynikami a nakładami...

...69. Zarz. przez wyjątki polega na :
a. wynagradzania tylko przypadków przekraczania ustalonych planów
b. reagowania wyłącznie na przypadki niesubordynacji pracowników
c. skupianiu uwagi jedynie na odchyleniach od przyjętych planów i wzorców
d. rozłożeniu odpowiedzialności na szersze grono osób
e. wyłączeniu z procesu podejmowania decyzji osób niekompetentnych
70. Zarz. przez delegację polega na :
a. pionowym podziale uprawnień decyzyjnych
b. przekazywaniu odpowiedzialności na niższe szczeble zarz.
c. poziomym przekazywaniu poleceń i kompetencji
d. przekazywaniu prawa do podejmowania strategicznych
e. przekazywaniu w dół limitów kosztów i zadań planowych
71. Fotografia dnia roboczego:
a. jest odmianą techniki obserwacji ciągłej
b. umożliwia ustalenie norm pracy
c. polega na pomiarze czasu powtarzalnych operacji
d. umożliwia określenie stopnia wykorzystania czasu
e. pozwala sfotografować metody pracy
72. Technika obserwacji migawkowych polega na :
a. mierzeniu czasu wykonania operacji
b. obserwacjach chronometrażowych
c. ustaleniu pracochłonności operacji
d. ustaleniu struktury czasu roboczego
e. zapisywaniu rodzajów wykonywanych czynności
73. Chronometraż:
a. pozwala ustalić strukturę czasu roboczego
b. polega na mierzeniu czasu wykonania powtarzalnych operacji
c. polega na obserwacji ciągłej wszystkich czynności
d. służy do ustalania norm pracy
e. umożliwia wykrycie strat czasu roboczego...

...242) Makler przychodzi do pracy i czyta codzienna gazete- to czas:
a) Tw
b) Txot
c) Txi
d) Tpz
e) Tfn
f) Tt

243) Pracownik umieszcza material w obrabiarce- to czas:
a) Tp
b) Tpz
c) Txi
d) Tt
e) Tw
f) Tot

244) Zysk wyniosl 100 jednostek, koszty- 500, a firma zatrudnia 20 pracownikow. Rentownosc wyniosla: (??)
a) 5
b) 0,2
c) -0,5
d) 2
e) 25
f) 0,5

245) Jaki jest czas przewidziany na zdarzenie w metodzie PERT- optymistyczny= 4, pesymistyczny= 8, prawdopodobny= 5:
a) 5,7
b) 17
c) 5,3
d) 32
e) 4

246) Na konferencji naukowej jest 120 naukowcow. Jaka metoda heurystyczna posluzysz sie:
a) burza mozgow
b) 66 Philips
c) 635
d) delficka
e) synektyka Gordona
f) korespondencyjna

247) Na proces tworczego myslenia sklada sie faza:
a) preparacji
b) inkubacji
c) olsnienia
d) weryfikacji
e) rezygnacji
f) planowania

248) Centra kosztow wystepuja w:
a) ZPD
b) ZPC
c) ZPR
d) ZPU
e) Controlling
f) ZPK

249) Dla ustalenia norm dziennych szwaczki wykorzystasz:
a) chronometraz
b) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz