Test z podstaw zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 4641
Wyświetleń: 13881
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z podstaw zarządzania - strona 1

Fragment notatki:

dr hab. Henryk Bieniok. Notatka to rozwiązany egzamin, który składa się z 290 pytań i porusza m. in. zagadnienia takie jak: organizacja, synergia, podział pracy, elementy systemu, struktura liniowa, manager, wskaźnik zmianowości, system zaopatrzeń, prawo wzrastającej produkcji, autonomizacja.

Organizacje można zrozumiec w znaczeniu
rzeczowym
prakseologicznym
atrybutowym
procesu (czynnosci)
racjonalnym
instytucjonalnym
Organizacja w znaczeniu atrybutowym to inaczej:
przedsiebiorstwo
rzecz zorganizowana
proces organizowania
struktura organizacyjna
instytucja
czynność organizowania
Przez organizacje zaleznie od kontekstu rozumie sie:
czynność organizowania
instytucje
strukture organizacyjna
cechy formalne i nieformalne instytucji
dokumentacje organizacyjna
Synergia to:
zdolnosc adaptacyjna systemu
efekt organizacyjny
przejawy homeostazy
nadzwyczajny efekt wspoldzialania
spojnosc (koherencja) wewnatrz systemu
polega na samoorganizowaniu sie systemu
potegowanie sie efektow dzialan zespolowych\
Termin „synergia” oznacza:
całość jako suma jej części
całość jako mniejsza od sumy jej części
całość jako większa od sumy jej częsci
Daleko idacy podzial pracy prowadzi do:
harmonizacji dzialan
wysokiej wydajnosci
monotonii, znuzenia i alienacji
optymalnego wyniku dzialania
koncentracji dzialania
specjalizacji pracy
wysokiej efektywnosci ekon
Intensywnosc pracy oznacza:
wysoka wydajnosc
dynamike dzialan
zageszczenie czynnosci w jednostce czasu
szybkie zmeczenie
wlasciwe tempo marszu
szybkie zmeczenie
wydatek energetyczny w jednostce czasu
Preparacja oznacza:
rodzaj prognozy
rodzaj motywacji
etap ustalania celow
pierwsze trzy etapy cyklu organizacyjnego
pierwszy etap planowania pierwsze cztery etapy cyklu organizacyjnego
Miara skutecznosci (dzialania) jest:
sprawnosc
nadwyzka wyniku uzytecznego nad kosztami
korzystnosc dzialania
stopien osiagniecia celu
dynamicznosc dzialania
moment przekroczenia progu skutecznosci
stopniowalnosc celow
stopien przeciwskutecznosci
Struktura organizacyjna przeds to:
proces organizowania
sama rzecz organizowania
system zarządzania
uklad piramidy organizacyjnej
cecha rzeczy zorganizowanej atrybut rzeczy zorganizowanej
schemat org
Rozpietosc kierowania to:
rodzaj konfiguracji
odleglosc org dzielaca dyrektora od robotnikow
forma zasiegu kierowania
ilosc podwladnych bezposrednio podlegajacych kierownikowi
ilosc szczebli
ogolna ilosc podwladnych podporzadkowana danemu kierownikowi
odleglosc org dzielaca dyrektora od robotnikow
Kazdy proces kierowania rozpoczyna sie od funkcji:

(…)

… według kryteriów
sklasyfikowaniu pracy na podstawie analizy treści i warunków pracy
ocenie kwalifikacji i umiejętności pracowanika
przeprowadzeniu analizy treści i trudności pracy System 'just in time' dotyczy:
planowania produkcji
gospodarki srodkami pienieznymi
waskich gardel
systemu zaopatrzenia
systemu jakosci
planowania kredytow
System 'just in time':
eliminuje przestoje produkcyjne
likwiduje zapasy…
… był
a) weber
b) drucker
c) Fayol
d) Gantt
e) Gregor
Autorem reguły przekory był
Weber
Drucker
Gant
Le Chateriel
Gregor
Efektywnosc bliska jest:
ekonomicznosci
wydajnosci
produktywnosci
korzystnosci
skutecznosci
Etapy burzy mozgów:
formulowanie problemow, powiadomienie czlonkow i wybranie przewodniczacego
emisja pomyslow
ocena pomyslow
*Istotą odrebnosci ekonomicznej jest: ?
niezaleznosc budzetu zdolnosc…
… i ich realizacji
zastosowaniu analizy systemowej i sytuacyjnej
symulacji i optymalizacji
Metode diagnostyczna można porownac do podejscia:
funkcjonalno- wzorujacego
opisowo- funkcjonalnego
opisowo- ulepszajacego
prognostycznego
analityczne- strukturalnego
diagnystyczno- ulepszajacego
Prognoza w metodzie diagnostycznej występuje na etapie
określenia celu
projektowania zmian
krytycznej oceny i analizy
określenia…
… jest przedstawicielem kierunku:
naukowej org pracy
badan operacyjnych
stosunkow miedzyludzkich (w książce jest on opisany w szkole behawioralnej)
neoklasycznego
administracyjnego
Minimalna liczba pomiarow chronometrazowych powinna wynosic przy produkcji seryjnej:
mniej niz 5
5-10
10-20
20-30
30-40
powyzej 50
* w sumie to najmniej to 5, ale nie ma dokładnie takiej odp. Więc 5-10
Organizujac zabawe towarzyska…
… w rozwiązywaniu problemów organizatorskich pisał:
Taylor
Drucker
Foller
Adamiecki
Weber
Wyroznic można nastepujace rodzaje otoczenia przeds:
mikrootoczenie, makrootoczenie
stabilne
zmienne
burzliwe
zinstytucjonalizowane, niezinstytucjonalizowane
rzeczywiste, pozorne
Autorem systemu funkcjonalnego byl:
Adamiecki Fayol
Gantt
Taylor
Gilbreth
Potencjalizacja dzialan polega na:
czynnym uczestniczeniu w przebiegu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz