Iinżynieria produkcji budowlanej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Iinżynieria produkcji budowlanej - strona 1

Fragment notatki:

3 strony notatki na temat inżynierii produkcji budowlanej. Zagadnienia w niej poruszane, to między innymi: proces inwestycyjny, uczestnicy tego procesu, typy systemów według rodzaju sprzężenia z otoczeniem, inżynieria systemów, ergonomia, psychometria, i inne.

PROCES INWESTYCYJNY-ciag czynnosci,który nastepuje od momentu sformulowania do momentu realizacji obiektu budowlanego,porzez jego eksploatacje do momentu likwidacji.
UCZESTNIKAMI procesu inwestycyjnego sa:inwestor,projektanci,p-stwa wykonawcze,dostawcy,administracja panstwowa(terenowa).
Inzynieria produkcji budowlanej Zbior elementow wiedzy na pdst których nastepuje przejscie z rzeczywistego stanu istniejacego w stan zaproponowany projektem Dzieli się na :inzynierie systemow produkcyjnych-zbior elementow wiedzy dot.dudowy syst.produkcyjnych i relacji pomiedzy tymi systemami.dot.przedsiebiorstw.
Inz.procesow prod.-zbior wiedzy potrzebny do org. i prowadzenia procesow produkcyjnych i budowlanych.inzynieria produkcji i stosowania mat.bud-zbior wiedzy potrzebny do przeksztalcania mat. Oraz dobierania wg potrzeb projektowanych obiektow.
Organizacja-taka calosc,ktorej skladniki wspolprzyczyniaja się do powodzenia calosci.
Proces bud.-zespol technologicznie powiazanych ze soba dzialan dokonywanych na placu budowy niezbednych do realizacji budowli lub jej czesci ,naprawy lub rozbiorki.
Organizacja procesow bud-odpowiednio dobrany zespol czynnikow w postaci wykonawcow,stosowanych przez nich narzedzi,maszyn i sprzetu,materialow oraz metod technologicznych i organizacyjnych dzieki którym uzyskuje się pozyskany efekt w postaci:prefabrykatow,elementow obiektu,calych obiektowlub zespolu obiektow.
Zarzadzanie-dzialanie polegajace na dysponowaniu zasobami ,ludzmi,materialami i sprzetem.
Właściwości systemow adaptacyjnosc,integracja,deferensacja,centralizacja,upadek,reprodukcja
Typy systemow wg rodzaju sprzezenia z otoczeniem otwrty zamkniety,wg stosunku do rzeczywistosci-abstr i konkretny,wg zachowania się sys w czasie statyczny i dynamiczny,wg sposobu zachowania się sys-adaptacyjny i nieadapt.,wg relacji miedzy elementami sys-determistyczne i stokastyczne(znamy gestosc wystepowania pstwa,nie znamy wartosci tego pstwa)
,naturalne i sztuczne
inzynieria systemow synteza dla celow praktycznych w wyniku badan wielu dyscyplin nauk stosowanych.opiera się na ogolnej teorii systemow ,wybranych elemaentach cybernetyki,frakseologii,badaniach operacyjnych i ekonomik inzynierskich
frakseologia ogolna teoria sprawnego dzialania
ogolna teoria organizacji nauka zajmujaca się zagadnienieniem wspoldzialania zasobow ludzkich teoria org i zarzadzania bada dzialania ludzi w 6 zlozonych strukturach organizacyjnych i wzajemnych powiazaniach instytucjonalnych w polaczeniu procesow w celach zgodnych i niezgodnych.
Ergonomia nauka o przystosowaniu otoczenia (glownie narzedzi i maszyn)do potrzeb i mozliwosci psychofizycznych czlowieka wspolpracujacego z nimi.
Psychometria zmatematyzowana galaz psychologiizajmujaca się testami ilosciowymi i ich opracowaniem statystycznym
Cybernetyka wspolczesna ogolna teoria sterowania i informacji badajaca i okreslajaca prawidlowosci dzialania ,niezaleznie od tego czy dotyczy czlowieka,zespolow ludzkich,zwierzecia czy maszyny.
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz