Pojęcia ogólne strategii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia ogólne strategii - strona 1 Pojęcia ogólne strategii - strona 2 Pojęcia ogólne strategii - strona 3

Fragment notatki:

,  Pojecia ogolne
 
Przez strategie rozumiemy koherentny ( spojny ) i celowy zbior decyzji oraz dzialan zrealizowanych w okreslonym czasie, Strategia organizacji jest przyjeta przez jej kierownictwo spojna koncepcja dzialan, ktorej wdrozenie ma zapewnic osiagniecie fundamentalnych celow dlugookresowych w ramach wybranej domeny dzialania,
            Stategia to takze okreslenie glownych, dlugofalowych celow firmy i kierunkow dzialania oraz alokacja zasobow, ktore sa koniecznie dla zrealizowania celow, Strategia nazywamy ogolny sposob zachowania organizacji i sposob ksztaltowania relacji miedzy organizacja i otoczeniem ,
            Autorzy formuluja tez pojecie strategii jako szeroki program wytyczania i osiagania celow organizacji, reakcja organizacji w czasie na oddzialywanie jej otoczenia, Stategia to inaczej plan generalny, F, Chandler reprezentuje poglad, iz strategia organizacji jest wynikiem jej relacji z otoczeniem, zmiany w otoczeniu implikuja zmiany strategii, Kryteria oceny stategii wg Tillesa to wewnetrzna spojnosc, zgodnosc z otoczeniem, odpowiedniosc w stosunku do dostepnych zasobow, satysfakcjonujacy poziom ryzyka, odpowiedni horyzont czasowy, wykonalnosc, Zdaniem Portera strategia powinna byc zdefiniowana jako skuteczny program sformulowany dla kazdego obszaru organizacji, koordynujacy rozne funkcje,
Planowanie jest podstawa wszystkich funkcji zarzadzania, zasada procesu planowania jest jego kompletnosc i skutecznosc we wdrazaniu, Planowanie polega na decydowaniu o podjeciu dzialania zorientowanego na wywolanie zjawisk ( zdarzen, faktow), ktore by samoistnie nie zaistanialy, Podstawowa cecha planu jest jego celowosc, bez planu funkcjonowanie organizacji skaldaloby sie ze zbioru przypadkowo podejmowanych dzialan ,
            Plany wyznaczaja cele organizacji i okreslaja najlepszy sposob ich osiagniecia, ponadto umozliwiaja uzyskanie srodkow potrzebnych do realizacji celow, dzialania czlonkow organizacji zgodne z przyjetymi celami i procedurami, sledzenie i porownywanie stopnia realizacji celow, co umozliwia podjecie dzialan korygujacych, Cele organizacji wyznaczaja jej glowny kierunek ,
R, Griffin celami nazywa ustalane przez kierownictow najwyzszego szczebla dazenia organizacji., Cechuje je szerkoi zasieg, ogolne problemy i dlugo okresowy horyzont,
 Planowanie kwalifikuje sie jako pierwsze z 4 glownyc dzialan w procesie zarzadzania, Mozna traktowac planowanie jako pien, a wyrastajace od niego galezie to organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie, Planowanie jest procesem ciaglym dostosowujacym sie do zmian,
            Cele zapewniaja poczucie kierunku ( zrodlo motywacji ), wplywaja na koncentracje wysilkow ( ustalone priorytety ), wyznaczaja plany i decyzje, pomagaja w ocenie osiaganych postepow ( element kontrolowania ),
Wg Schreyogga i Schimanna planowanie to zabieg umyslowy, ktory poprzedza wlasciwa czynnosc zorientowany na przyszlosc proces wielostopniowy, kontynuowany, Komputerowy proces planowania jest sekwencyjny i objemuje prognozowanie, programowanie i tworzenie planu, Prognozowanie polega na neutralnym przewidywaniu przyszlych zjawisk i procesow, Programowanie jest zespolem czynnosci zmierzajacych do ustalenia sformalizowanego opisu celow dzialanosci organizacji oraz okreslenia optymalnych srodkow ich realizacji, Istnieje tez poglad, ze plan to zbior decyzji obejmujacych przedmiot, podmiot, okres i elementy charakterystyczne dla planowania, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz