Fuzje i przejęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fuzje i przejęcia - strona 1 Fuzje i przejęcia - strona 2 Fuzje i przejęcia - strona 3

Fragment notatki:

FUZJE I PRZEJECIA
NAJNOWSZY TREND W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
Fuzje i przejęcia wykorzystywane są przez firmy w celu osiągnięcia określonych celów strategicznych i finansowych. Oznaczają łączenie się dwóch zasadniczo odmiennych systemów organizacyjnych, o zróżnicowanej kulturze i systemie wartości. Dlatego tez powodzenie fuzji może zależeć od tego, jak mocno obie organizacje potrafią zintegrować się ze sobą. W spółkach, które dążą do fuzji, istnieje szereg grup interesu żywotnie zainteresowanych powodzeniem całego przedsięwzięcia: menadżerowie, udziałowcy a także pracownicy i klienci. Fuzje i przejęcia mogą mieć dodatkowe implikacje, ograniczając choćby konkurencje na rynku. Nic dziwnego, że w wielu krajach każdy przypadek fuzji poddawany jest rygorystycznej analizie mającej określić, czy nie stanowi ona zagrożenia dla konkurencji i wolnego rynku. W niektórych krajach w bardzo dużym stopniu poddawane są działaniom regulacyjnym organów władzy. Poddanie fuzji kontroli prawnej jest szczególnie istotne w przypadku prób wrogiego przejęcia, które de facto obserwowane są niemal wyłącznie w krajach anglosaskich. Dzięki globalnej integracji gospodarczej oraz znoszeniu barier ograniczających handel i inwestycje jest możliwe dokonywanie fuzji na skale międzynarodową. W ostatnich latach konkurencja nabiera coraz bardziej globalnego wymiaru, dlatego też, jeśli firmy chcą utrzymać przewagę nad konkurencją, muszą rywalizować ze sobą nie tylko na rynku krajowym, ale i na rynkach międzynarodowych. Tendencja ta wywołała wzrost liczby przejęć na rynkach zagranicznych oraz wpłynęła na wprowadzenie licznych innowacji organizacyjnych. Niemal każdego dnia dowiadujemy się o transakcjach, których wartość idzie w dziesiątki miliardów USD (np. Chrysler i Daimler-Benz, Time-Watner i AOL, Ford i Volvo). Fuzje I przejęcia dotyczą nie tylko światowych gigantów. Lecz także mniejszych firm, W latach 90-tych w samych tylko Stanach Zjednoczonych dokonano 30 tys. Fuzji i przejęć, których łączna wartość przekroczyła 1,5 bln USD. Także firmy europejskie coraz częściej wybierają fuzje i przejęcia jako najszybszy sposób zwiększania efektywności i konkurencyjności. Między fuzja a przejęciem istnieje podstawowa różnica. Fuzja jest to połączenie się dwóch odrębnych firm w jedną, czyli stworzenie zupełnie nowego podmiotu gospodarczego.
Przejęcie zaś jest to wykupienie jednej firmy przez drugą, przy czym firma przejęta staje się częścią struktury firmy macierzystej. W praktyce jednak zdecydowana większość fuzji to ukryte przejęcia. To znaczy, jedna z firm jest inicjatorem lub dominuje w relacji z druga stroną. Na przykład fuzja Bailmler-Benz i Chrysler Corporation była faktycznie przejęciem Chrysler'a przez koncern niemiecki.


(…)

…. Może się również zdarzyć, że koszty funkcjonowania nowo powstałego podmiotu przewyższą koszty przejęcia. Przykładem jest fuzja banku America i Security Pacific. Kiedy w 1992 r Bank of America „wchłonął” Security Pacific, nie tylko zwiększył udział w rynku, lecz także obniżył koszty i to o 1,2 mld USD. Problem polegał na tym, że musiał także spisać na straty 5 mld SD, a koszty samej fuzji wyniosły 449 mln USD. Łączna…
… obsługi pasażerów. Zarząd tej firmy zdecydował się na przejęcie mniejszej linii lotniczej Piedmont Airlines, która miała dużo lepszy system rezerwacji oraz bardzo dobrą reputacje w zakresie jakości obsługi klienta. To stwarzało unikalną możliwość szybkiej poprawy poprzez adaptacje rozwiązań Piedmont Airlines. Tak się jednak nie stało Po połączeniu w obydwu liniach obowiązywał system rezerwacji USAir…
…. Może być także wynikiem „fatum kupującego”, kiedy firma kupująca przepłaca za akcje firmy pozyskiwanej. Przykładem niepowodzenia jest amerykańska sieć domów towarowych KMART, która na początku lat 90-tych przejęła siedem firm detalicznych (przemysł spożywczy). Operacja ta nie tylko zachwiała finansami sieci, lecz także odwróciła uwagę menadżerów średniego szczebla od podstawowej działalności, jaką jest sprzedaż…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz