Pojecie przedsiebiorstwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojecie przedsiebiorstwa- opracowanie - strona 1 Pojecie przedsiebiorstwa- opracowanie - strona 2 Pojecie przedsiebiorstwa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie przedsiębiorstwa
Spotykamy się z tym pojęciem w różnych naukach. Występuje ono w znaczeniu:
podmiotowym - jako podmiot praw i obowiązków powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, jako jednostka gospodarcza wyodrębniona, która prowadzi działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, w celach zarobkowych;
przedmiotowym - przedsiębiorstwo to ogół składników majątkowych tworzących bazę gospodarczą.
Trzy aspekty przedsiębiorstwa:
aspekt organizacyjny
aspekt podstawowy
aspekt ekonomiczny.
Przedsiębiorstwo jest jednostką podmiotową prowadzącą działalność gospodarczą motywowaną chęcią zysku, mającą na celu zaspokojenie potrzeb innych podmiotów życia społecznego poprzez wytwarzanie produktów i usług, przy czym działalność ta prowadzona jest na własne ryzyko właściciela.
Atrybuty przedsiębiorstwa
prowadzenie działalności gospodarczej profesjonalnie, czyli powstanie przedsiębiorstwa i jego działalność wynika z przemyślanych i racjonalnych decyzji podejmowanych przez osoby o wymaganych kwalifikacjach;
działalność musi być ciągła, trwała, zorganizowana, przedsiębiorstwo kieruje się rachunkiem ekonomicznym i jest nastawione na potrzeby ludzi;
samodzielność decyzyjna - kieruje się własnym interesem, regułami prawnymi, poza władzami przedsiębiorstwa nikt nie ma prawa na wpływanie na działalność przedsiębiorstwa (np. zatrudnianie, zakup maszyn); ten atrybut nie istniał w PRL - był dyrektor figurant, który nie decydował. Jest samodzielność:
- wewnętrzna
- zewnętrzna
Ona jest warunkiem ponoszenia odpowiedzialności;
działalność na własny rachunek i we własnym imieniu - ryzyko zysku bądź strat, odpowiedzialność za wszelkie zobowiązanie i wyniki finansowe;
zarobkowy cel przedsiębiorstwa - celem jest korzyść i działalność musi podlegać rynkowym prawom; warunkiem jest pokrycie wydatków przychodami czyli uzyskanie rentowności.
Definicja ustawowa przedsiębiorstwa (art. 551 kc)
Przedsiębiorstwo to składniki materialne i niematerialne - zespół zorganizowany tych składników:
firma
własność nieruchomości lubi ruchomości - urządzenia, materiały, surowce, wyroby, środki trwałe
prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy i innych stosunków prawnych - wierzytelności
prawa z papierów wartościowych
środki pieniężne
patenty majątkowe
prawa autorskie i ………………..
tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty.


(…)

… przedsiębiorstwa na podstawie teorii systemów. Tworzą ją:
kapitał
siła robocza
wynalazczość technologiczna.
Główne elementy są reprezentowane przez ludzi (te wymienione). Każdy element z osobna jest bezproduktywny, bo ………………… przedsiębiorstwo jako całość. Przedsiębiorstwo jest powiązane z podmiotami spoza systemu i bez nich niemożliwe jest funkcjonowanie. Są to elementy zewnętrzne przedsiębiorstwa:
odbiorcy
region
państwo
Są regiony bazujące na jednym wielkim przedsiębiorstwie. W Lublinie najwięcej ludzi zatrudnia UMCS (bankrut), KUL i Szpital na Kraśnickiej i wszystko to jest sfera budżetowa.
Przedsiębiorca (aktor) - on jest siłą sprawczą postępu ekonomicznego.
Trzy kryteria klasyfikacji przedsiębiorcy:
funkcje ekonomiczne
cechy osobowe przedsiębiorcy
sposób menadżerskiego postępowania
Ad. 1. Adam Smith
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz