Benchmarking - etapy - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Benchmarking - etapy - opracowanie - strona 1 Benchmarking - etapy - opracowanie - strona 2 Benchmarking - etapy - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Benchmarking- To sztuka odkrywania dlaczego niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują , sprawniej niż inne. Celem benchmarkingu jest twórcze naśladowanie najlepszych praktyk innych przedsiębiorstw.  Etapy bechmarkingu . -określenie przedmiotu ( czym będziemy się zajmować )  - określenie najistotniejszych zmiennych , które będą badane  - określenie najlepszych najistotniejszych swojej klasie przedsiębiorstw  - ocena sprawności funkcjonowania tych przedsiębiorstw  -ocena własnej sprawności funkcjonowania  -określenie programów i działań w celu zniwelowania luki  - wdrażanie i monitorowanie rezultatów Benchamarking wewnętrzny - służy do porównań międzyzakładowych ( między wydziałowych nawet między stanowiskowych) albo do porównań w zakresie spełnienia analogicznych funkcji w danym przedsiębiorstwie lub w sieci przedsiębiorstw wzajemnie ze sobą powiązanych . Dotyczy to zwłaszcza wielkich przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw wielonarodowych mających filie w różnych krajach . Prowadzenie benchmarkingu wewnętrznego jest podstawą rozpoczęcia benchmarkingu zewnętrznego , funkcjonalnego ogólnego .  Zalety Wady -łatwy dostęp do danych -zawężone pole widzenia  -dobre wyniki w warunkach dywersyfikacji - uprzedzenia w firmie  Benchamarking zewnętrzny - dotyczy bezpośrednich konkurentów firmy . Polega na zakupie produktów konkurencji i poddanie analizie ich cech i atrybutów . Benchmarking ten prowadzi do tzw. Odwrotnego projektowania , którego celem jest zaprojektowanie podobnego produktu na podstawie modelu konkurencji .  Zalety Wady -istotne informacje - trudny dostęp do danych  -porównywalność wyrobów i procesów - niebezpieczeństwo powielenia  - dokładne określenie pozycji konkurencji wąskich praktyk branżowych  Benchamrking funkcjonalny - polega na porównaniu procesów produkcyjnych , metod zarządzania , sposobów projektowania i innych obszarów działania przedsiębiorstwa z innymi firmami , niezależnie od ich branży  Zalety Wady  - Innowacyjność rozwiązań - stosunkowo trudne wdrażanie - relatywnie łatwy dostęp do danych - czasochłonna analiza  Benchamrking ogólny - jest to szczególny przypadek bechmarkingu funkcjonalnego . Istniejące procedury , procesy mogą przebywać identycznie niezależnie od przynależności do branżowej przedsiębiorstw lub nawet niezależnie od charakteru instytucji , w których są realizowane . Zalety Wady - relatywnie łatwy dostęp danych - stosunkowo łatwe wdrażanie -innowacyjność  Metodyka Benchamrkingu według Campa 
I Planowanie 
1) identyfikacja przedmiotu badań ( jeżeli produkty mają kształt materialny to wyrób jest tylko kwestią ich oceny według wybranego zestawu kryteriów ) Przy funkcjach które realizują usługi niematerialne np. ustalenie produktów funkcji logistycznych logistycznych przedsiębiorstwie konieczna jest analiza w wyniku której można przyjąć że produktami tymi są pewien poziom zadowolenia klientów (klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych ) , pewien wystarczający poziom zapasów , koszt jednostkowy lub poziom kosztów któ®ego nie można przekroczyć . Ustalone produkty dla funkcji logistycznej są produktami globalnymi , które w celu ustalenia ścisłego przedmiotu benchamarkingu powinny być podzielone na produkty cząstkowe . ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz