Benchmarking-istota problemu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Benchmarking-istota problemu - strona 1 Benchmarking-istota problemu - strona 2 Benchmarking-istota problemu - strona 3

Fragment notatki:

Benchmarking 1. Pojęcie benchmarkingu Wśród technik zarządzania, benchmarking zyskuje ostatnio coraz bardziej na znaczeniu. Jego powodzenie opiera się na wielości obszarów zastosowania. Benchmarkingiem można posługiwać się jak narzędziem do wykrywania zawiłych struktur w przedsiębiorstwach oraz jak narzędziem do identyfikowania obszarów potencjalnych udoskonaleń tak w procesach realizowanych przez różne instytucje, jak i w dziedzinach związanych z orientacją strategiczną firm. Benchmarking w pełnym tego słowa znaczeniu stanowi uzupełnienie porównywania instytucji metodami tradycyjnymi. Charakteryzuje się systematycznym poszukiwaniem sprawnie funkcjonujących procedur i lepszych rozwiązań skomplikowanych problemów i procesów. Badania nie zmierzają do ujawnienia różnic między instytucjami / podmiotami, lecz do zidentyfikowania praktyk najlepiej umożliwiających uzyskanie walorów konkurencyjnych, dzięki którym firma uplasuje się powyżej przeciętnej. Podczas analizy benchmarkingowej stawia się charakterystyczne dla niej pytanie: „Dlaczego innym udaje się to lepiej; jaka stąd wypływa lekcja?". Wyjście poza granice własnej instytucji umożliwia wprowadzenie do jego funkcjonowania znacznych usprawnień. Właśnie to czyni benchmarking niezwykłym narzędziem doskonalenia działalności różnego rodzaju podmiotów. Benchmarking jest procesem ciągłym, w trakcie którego kilka jednostek porównuje swoje produkty i usługi, oraz w szczególności metody i procesy realizowania funkcji operacyjnych. Celem jest odkrycie różnic istniejących między instytucjami, ustalenie ich przyczyn oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Zazwyczaj dana firma porównuje się z firmą reprezentującą wyższy standard analizowanych metod lub procesów. Firmy takie określa się często mianem najlepszych w klasie. Pionierami benchmarkingu byli Japończycy, którzy po 1945 roku uporczywie kopiowali amerykańskie produkty i sposoby działania. W USA zaczęto wykorzystywać benchmarking dopiero w latach siedemdziesiątych. Do czołowych firm o zasięgu światowym, które zastosowały benchmarking z sukcesem należą: Ford, Xerox, Motorola, AT&T, Kodak, IBM oraz Microsoft. Ford zastosował benchmarking przy produkcji samochodu Taurus, który stał się jego ogromnym sukcesem rynkowym. Podstawą sukcesu benchmarkingowego Forda było wyselekcjonowanie 400 najbardziej cenionych przez klientów cech samochodu i poszukiwanie dla nich wzorców od innych producentów oraz ich twórcze udoskonalanie. Firma Xerox, która jest mistrzem benchmarkingu proceduralnego zastosowała benchmarking, jako jedna z pierwszych firm w USA pod koniec lat siedemdziesiątych. Paradoksalnie porównywała się z firmami japońskim, analizując produkty tamtejszych firm pod względem kosztów, niezawodności, budowy. Jako jedna z pierwszych w benchmarkingu uwzględniła czynnik ludzki - analizowała marketing i sprzedaż.


(…)

… zindywidualizowanym, wyodrębniamy cztery standardowe etapy prac:
Etap inicjowania projektu zapoczątkowany jest zaproszeniem grupy firm do podjęcia współpracy. Z inicjatywą występuje Doradca lub firma zainteresowana uczestnictwem w projekcie benchmarkingowym i poszukująca partnerów.
Firmy zgłaszając się do projektu wstępnie analizują swoją sytuację wewnętrzną, otoczenie konkurencyjne i przedstawiają swoje propozycje…
… w sposób, w jaki sobie tego życzy.
c) Wszelkie otrzymane od partnera informacje należy przechowywać i wykorzystywać zgodnie z jego życzeniem.
6. Dziesięć najczęstszych błędów benchmarkingu. 
Mylenie benchmarkingu z analizą porównawczą. Analiza organizacji działającej w tej samej branży nie jest tak naprawdę benchmarkingiem, choć może być tak nazywana. Taka analiza daje wiele interesujących liczb, ale benchmarking pozwala odkryć…
… jest znalezienie wyników i procesów dających się porównać. Każdy ze wspomnianych rodzajów ma swoje zalety i wady. I tak do zalet benchmarkingu wewnętrznego możemy zaliczyć łatwość wymiany informacji i wysoki stopień poufności, natomiast wadą jest ograniczona możliwość znalezienia np. lidera klasy światowej. W przypadku benchmarkingu zewnętrznego zaletą jest przede wszystkim bardzo inspirująca funkcja prowadzonego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz