Benchmarking - Przewaga konkurencyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Benchmarking - Przewaga konkurencyjna - strona 1 Benchmarking - Przewaga konkurencyjna - strona 2 Benchmarking - Przewaga konkurencyjna - strona 3

Fragment notatki:

Benchmarking
Z języka angielskiego „bench - mark” tzn. reper, czyli wyznaczony na widocznym z daleka miejscu (np. na wzgórzu punkt orientacyjny wykorzystywany w pomiarach niwelacyjnych)
2. Cechy benchmarkingu według Martyniaka
- uczenie się od najlepszych i porównywanie się z nimi
- poszukiwanie najbardziej efektywnych metod dla danego przedsiębiorstwa, które pozwalają osiągnąć przewagę konkurencyjną - porównywanie procesów, produktów i usług z ich odpowiednikami w najlepszych konkurentów - ciągła ocena produktów, usług i metod danego przedsiębiorstwa w świetle osiągnięć konkurentów lub liderów w danej branży Benchmarking opiera się na założeniu, że żadna organizacja nie jest idealna we wszystkich obszarach. Wzorowanie odbywa się na porównywaniu najlepszych cech
3. Idea benchmarkingu Porównywanie się z najlepszymi, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę lub usługę, uczenie się od konkurentów. Proces polegający na doskonaleniu efektywności własnej organizacji poprzez identyfikację, analizowanie, adaptowanie i wdrażanie rozwiązań stosowanych przez organizacje najbardziej efektywne w skali świata
4. Przyczyny wzrostu popularności benchmarkingu - wzrost globalnej konkurencji
- rozwój TQM zakładającego konieczność ciągłych ulepszeń w zakresie jakości
- potrzeba radykalnych zmian 5. Co umożliwia benchmarking
- stawianie ambitnych celów - przyśpieszenie tempa zmian - przezwyciężenie niechęci do pomysłów powstałych poza firmą, wyjście na zewnątrz
- zwiększenie satysfakcji klientów i przewagi konkurencyjnej - lepsze rozpoznanie własnych atutów i słabych stron poprzez właściwą samoocenę
- opieranie klimatu porozumienia na faktach i dochodzenie do konsensusu - podnoszenie umiejętności posługiwania się w zarządzaniu odpowiednimi miernikami
6. Rodzaje benchmarkingu
a) ze względu na punkt odniesienia Rodzaje Zalety Wady Wewnętrzny
- łatwy dostęp do informacji
- dobre wyniki w zróżnicowanych przedsiębiorstwach - zawężone pole widzenia - uprzedzenia w firmie
Konkurencyjny (branżowy)
- pozyskanie istotnych informacji
- porównywalność dóbr i usług
- możliwość dokonania określenia pozycji konkurencyjnej - trudności w dostępie do danych - niebezpieczeństwo kopiowania wąskich praktyk branżowych
Funkcjonalny (międzybranżowy)
- innowacyjność rozwiązań
- zwiększenie udziału załogi w poszukiwaniu nowych idei (pomysłów)


(…)

… efektywności (co może wpłynąć na poprawę)
- powołanie zespołu badawczego
Wymagania wobec kierownika projektu - silny przywódca
- umiejętność podejmowania szybkich decyzji - umiejętność administrowania - komunikatywność
- odpowiednie kwalifikacje
Wymagania wobec grupy projektowej
- grupa powinna mieć w składzie osoby zatrudnione w dziedzinach będących przedmiotem benchmarkingu, osoby o różnych kwalifikacjach…

- duża ilość potencjalnych patentów - możliwość wykorzystania niekonwencjonalnych rozwiązań
- duży subiektywizm
- bazowanie na domysłach - poufność danych utrudniająca zebranie informacji Wyników działania
(porównanie naszego produktu z konkurencją pod względem jakości, ceny, dodatkowych świadczonych usług) - pomocny w ustalaniu własnej pozycji na tle branży oraz celów ekonomicznych - pozwala…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz